Den Kalde Krigen

Timeline created by Aslak
In History
 • Begrepet jernteppet ble opprettet

  Begrepet jernteppet ble opprettet
  Jernteppet er et begrep på skillen mellom demokratiske Europa og kommunistiske Europa.
 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
  USA bombet Hiroshima og Nagasaki i forsøk på å få Japan til og overgi seg.
 • Marshallhjelpen lanseres

  Marshallhjelpen lanseres for å hjelpe land som var skadet etter 2. verdenskrig.
 • Trumandoktrinet lansert

  Trumandoktrinet lansert
  Trumandoktrinet var ett løfte fra president Truman om at alle land som var i fare for å bli kommunistisk skulle bli forsvart.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia. Tsjekkoslovakia hadde tidligere takket ja til Marshallhjelpen, og den ble da trekket tilbake når USA så at de hadde gått over til den andre siden.
 • Natos opprettelse

  Natos opprettelse
  Nato ble opprettet som et fellesskap som inngikk en pakt om at de skulle være allierte hvis det skulle oppstå krig.
 • Waszawa-pakten

  Waszawa-pakten
  Waszawa-pakten var en pakt hvor vest-Tyskland og sovjetunionen ble allierte.
 • Sputtnikk 1 oppskytning

  Sputtnikk 1 oppskytning
  Sputnik 1 blir skutt opp i verdensrommet av sovjetunionen, og det starter romkappløpet
 • Berlinermuren satt opp

  Berlinermuren satt opp
  Berlinermuren satt opp for å skille vest og øst Tyskland. Øst-Tyskland var kommunistisk og Vest-Tyskland var på USA sin side.
 • SALT-avtalen

  SALT-avtalen
  Avtale om at Sovjet og USA skulle begrense langttrekkende atomvåpen.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Berlinmuren ble revet som et symbol på frihet og samhold i Tyskland
 • START-avtalen

  START-avtalen var en avtale om våpenreduksjon mellom USA og Sovjetnunionen
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionen faller på grunn av økonomiske problemer
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen som var en krig som hovedsakelig var mellom USA og Sovjetunionen. Mange millioner soldater og sivile døde.
 • Period: to

  Cuba-krisen

  Sovjetunionen plasserte atomvåpen i Cuba, og det ble nesten utløst en 3. verdenskrig. Heldigvis klarte USA og Sovjetunionen å inngå i et kompromiss hvor Sovjetunionen skulle ta vekk atomvåpnene på Cuba.
 • Period: to

  Den afghanske-sovjetiske krig

  Afghanistan blir tatt over av sovjet
 • Period: to

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Mikhail Gorbatsjov ble statsleder i Sjovjet, og det var han som ledet når den kalde krigen kom til en slutt. Han vant Nobels fredspris og Ronald Reagans frihetsmedalje, og mer.