Den kalde krigen

den kalde krigen .

By maan2
 • Tyskland skjebene ligger i seierherrenes hender

  Tyskland skjebene ligger i seierherrenes hender
  Etter 2. verdenskrig lå Tysklands skjebne i hendene på seierherrene, som bestemte seg for å dele landet i en østlig og en vestlig sone okkupert og kontrollert av Sovjetunionen og de allierte – USA, England og Frankrike.
 • fredforhandlingen

  Japan mista Korea til USA og sovjetunionen, fordi Japan tapte krigen. sovjetunionen styrte i nord og USA i sør. av at ladet splittet, til to forskjellige land tvangs elte folket i to.
 • USA tok i mot atomvåpen

  USA tok i mot atomvåpen i august på grunn av våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen
 • den kalde krigen startet

  den kalde krigen startet
  i 1945 den andre verdens krig, sovjetunionen of USA hadde begge slåss for å bekjempe tyskland. men etter krigen oppsto det en ny konflikt mellom sovjet unionen og USA som senere utvikllet seg til en kaldkrig
 • Period: to

  krigen sprede seg

  den kalde krigen mellom sovjetunionen og USA sprede seg fort og til resten av verden.Asia , Afrika, Midtøsten og Mellom - merika ble også preget av den kalde krigen. Usa og sovjet unionen støttet ulike land når det oppsto konflikter. på denne måten var supermaktene indirekte krig e hverandre
 • presidenten. harry trueman

  presidenten. harry trueman
  USA mislikte at kommunismen tokk over over øst-Europa, USA så på kommunismen som en trussel, de ville ikke sitte rolig og se kommunismen spre seg. 1947 ba USAs president Harry Trueman kongressen om penger for å støtte Tyrkia. trueman mente at det var landets plikt å støtte frie folk som kjempet mot andre som ville undertrykke dem dette ble kalt for ''truemansdokrinen''
 • marshallplanen

  marshallplanen var et tilbud om hjelp til andre land i Europa. Planen førte til et got samarbeid mellom USA, Frankrike, Storbritania.
 • USA, Frankrike og Storbritannia

  USA, Frankrike og Storbritannia
  USA, Frankrike og Storbritannia ble enige i 1948 at de skulle slå seg sammen, til en vesttysk stat, forbundrepublikken Tyskland (BRD) eller vest-tyskland. det likte ikke ikke sovjetunionen
 • Period: to

  flybro

  alle veier, kanaler og jernbaner inn til den byen som lå midt inne i sovjetiske sone, ble isolert. uten forsyninger ville innbyggerne i vest-Berlin sulte og fryse i hjel. hvordan skulle de frakte inn forsyninger til vest uten om å starte krig? de fant til slutt ut at fly var løsningen, å fly over forsyninger og slippe det ned
 • forsvars aliansen NATO

  forsvars aliansen NATO
  i 1949 etter blokaden av Berlin var det tydelig hvem som mot hverandre og med hverandre i Europa. for å kjempe mot den kommunistiske trussel, dannet noen av landene i vest et forsvarsallianse kalt NATO i 1949, og har holdt seg ut helt til nå.
 • donerte sin første atombombe

  i 1949 donerte sovjetunion sin første atombombe
 • Cubakrisen

  cuba i 1950-tallet var styrt av det korrupte regimet til fulgencio batista, som hadde forbindelser til USA og mafiaen.
 • Period: to

  Korea krigen

  korea krigen starten i juni 1950, nå nord-Korea angrep sør-Korea. USA reagerte umiddelbart, i all hast ble FNs sikkerhets råd innkalt og Nord-Korea ble stemplet som angriper.
 • vietnam blir delt i to

  Genevekonferansen i 1954 delte Vietnam i to.
 • usa blir redde

  USA blir redde for at vietnam skal inføre et kommunistisk styre
 • Fidel Castor

  Fidel Castor og hans geriljasoldater hadde ført krig mot Batista i flerår, i 1959 tokk de over Cuba
 • berlinmuren

  berlinermuren ble satt opp 13.august 1961, den ble satt opp for å for å hindre at folk fra øst flyktet til vest. muren var 45,1 km lang
 • en død og en ny president

  i 1963 blir jhon f. Kennedy myrdet, en ny president tar over styringen i landet . han fikk støtte fra kongressen til å starte full kirg mot Nord-vietnam.