Den kalde krigen

 • Andre verdenskrig over

  Andre verdenskrig over
  Kald krig starter med en gang. USA og Sovjet har allerede startet å posisjonere seg i forhold til hverandre, f.eks. i delingen av Tyskland.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Politikk for å hindre kommunistisk innflytelse. Gjør at USA går inn i (eller støtter en part) i en rekke konflikter rundt om i verden, der det ser ut til at kommunistiske regimer er i ferd med å ta over.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Sovjetunionen/Øst-Tyskland blokkerer alle veier inn til Vest-Berlin. Vestmaktene oppretter en flybro, for å frakte varer inn.
 • NATO opprettes

  NATO opprettes
  Forsvarsallianse mellom landene rundt Atlanterhavet. Resultat av økende motsetninger mellom øst og vest etter andre verdenskrig.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Korea delt i Nord og Sør-Korea.
 • Warszawa-pakten opprettes

  Warszawa-pakten opprettes
  Forsvarsallianse for "østblokken", ledet av Sovjetunionen. Opprettes som et slags svar på, eller motvekt til, NATO.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Guerilla-krig. Stedfortrederkrig - Nord-Vietnam mot Sør-Vietnam støttet av USA.
 • Sputnik i bane

  Sputnik i bane
  Teknologisk konkurranse mellom Sovjet og USA. Første satellitt i bane rundt jorda.
 • Berlinmuren bygges

  Berlinmuren bygges
  Deler Berlin i øst og vest, for å hindre innbyggerne i øst i å rømme til vesten. Symbol på jernteppet som deler Europa.
 • Grisebukta

  Grisebukta
  USA prøvde å styrte Castro - totalt mislykka.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  USA reagerer på Sovjetisk plan om å utplassere atomraketter på Cuba. Blokade og konfrontasjon mellom de to stormaktene. Det punktet i den kalde krigen hvor verden er nærmest en atomkrig.
 • Månelandingen

  Månelandingen
  Neil Armstrong blir første mann på månen. Romkappløpet med Sovjetunionen er over, og Amerikanerne vinner.
 • Period: to

  Sovjet-Afghansk krigen

  Sovjetunionen går inn i Afghanistan, USA støtter motstanden.
 • Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen

  Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen
  Innfører glasnost og perestrojka for å åpne opp det sovjetiske samfunnet. Regnes som starten på slutten for Sovjetunionen.
 • Tsjernobyl-ulykken

  Tsjernobyl-ulykken
  Mest alvorlige kjernekraftulykken i verden. Ukraina.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Regnes ofte som avslutningen på den kalde krigen. Symbol på skillet mellom øst og vest er i ferd med å smuldre bort.
 • Sovjetunionens fall

  Sovjetunionens fall
  Slutten på den kalde krigen.