Den kalde krigen

By i.sak
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Jaltakonferansen var et møte i 1945 mellom datidens tre store ledere: Storbritannias statsminister Winston S. Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt og Sovjetunionens leder Josef Stalin. Møtet foregikk i byen Jalta som var en del av Sovjetunionen. Her ble de ulike lederne enige om hvem som skulle få hvilken del av Tyskland etter deres nederlag i andre verdenskrig. Tyskland ble delt i 4 deler. De ble også enige om at det skulle bli slutt på nazismen i Tyskland.
 • FN blir opprettet

  FN blir opprettet
  FN, eller Forente Nasjoner, er en organisasjon som ble grunnlagt like etter andre verdenskrig i 1945. Hovedmålet med FN var at landene som var medlem skulle være enige om å prøve å unngå krig i framtiden.
 • Atlanterhavspakten blir opprettet

  Atlanterhavspakten, som heter NATO i dag, ble opprettet i 1949. Det var en avtale som sa at et væpnet angrep mot hvilket som helst av landene som var medlem i avtalen, skulle sees på som et angrep mot alle landene i avtalen. I begynnelsen var det 12 land med i avtalen. Atlanterhavspakten ble opprettet for å styrke forsvaret mot Sovjetunionen.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen var en krig mellom Nord- og Sør-Korea. Det startet i 1950 da Nord-Korea angrep Sør-Korea. Korea ble delt til Nord og Sør i 1945. FN fant ut at det ikke var mulig å samle Sør- og Nord-Korea til en nasjon. Nå, etter over 50 år, er Korea fortsatt splittet til Nord- og Sør-Korea.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam som varte i nesten 20 år, og der over 2 og en halv millioner mennesker døde. Vietnam ble splittet til Nord- og Sør-Vietnam etter første indokinakrig (1946-1954). Folket ventet på en gjenforening, men regjeringen i Sør-Vietnam undertrykte all opposisjon. Det ble væpnet opprør mot regjeringen og Nord-Vietnam støttet dette. USA ble med i krigen i 1964 og støttet Sør-Vietnam. Kina og Sovjetunionen hjalp til på Nord-Vietnams side.
 • Sputnik 1

  Sputnik 1
  Den aller første kunstige satelliten blir sendt opp av Sovjetunionen. Dette var starten på romalderen, og viste at Sovjetunionen lå langt framme i teknologisk utvikling.
 • U-2-episoden

  U-2-episoden
  U-2-episoden var en hendelse mellom USA og Sovjetunionen som skjedde i 1960. Et amerikansk U-2-fly skulle fly over Sovjetunionen og ta biler, for så å lande i Bodø, men det ble skutt ned over Sovjetunionen. Piloten ble tatt til fange og dømt til fengsel i 10 år for spionasje.
 • Berlinmuren settes opp

  Berlinmuren settes opp
  Berlinmuren ble reist i 1969 som en sperre mellom Øst- og Vest-Tyskland. Hovedmålet med muren var å hindre flyktninger fra å krysse grensen.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var en konflikt mellom USA og Sovjetunionen som foregikk i oktober 1962. De to supermaktene var på randen til atomkrig, og det var like før krigen gikk fra å være en kald krig, til å bli en varm. Bilder som ble tatt av flyfotografer fra USA viste at Sovjetunionen bygde rakettbaser på Cuba. John. F. Kennedy holdt dette hemmelig for befolkningen noen dager før han i en TV-tale lot dem få vite hva som var på gang. Kennedy satte skip til å blokkere skipstrafikken til Cuba.
 • Arne Treholt blir arrestert

  Arne Treholt blir arrestert
  Arne Treholt var en norsk politiker, og også den første nordmannen til å bli dømt for politisk spionasje. Treholt ble arrestert i 1984, og dømt for å ha avslørt militære og politiske hemmeligheter for Sovjetunionen i årene 1974-83.
 • Sovjetunionen blir oppløst

  Sovjetunionen blir oppløst
  Mikhail Gorbatsjov var den siste lederen i Sovjetunionen. Han styrte fra 1985 til 1991. Sammen med daværende president i USA, Ronald Reagan, fikk de stoppet den kalde krigen. Gorbatsjov oppløste Sovjetunionen den 26. desember 1991. Han hadde ikke lenger noe å være sjef for, og var derfor uten makt etter dette.
 • Russland prøver å påvirke valget i USA

  USA mener at en rekke russiske borgere prøvde å påvirke valget i USA i 2016 slik at Trump skulle vinne. En ny rapport sier at myndighetene også prøvde å påvirke valget. Amerikanerne tror at russerne brukte hackere til å påvirke valget. FBI etterforsket dette, og flere enkeltpersoner og selskaper ble siktet. Blant annet 13 russere og 3 russiske selskaper.
 • Donald Trump trekker USA ut av atomavtale med Russland.

  INF-avtalen er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som blant annet sa at begge landene ikke kunne skaffe seg flere mellomdistanseraketter med atomvåpen. I 2018 forteller Trump at han vil trekke USA ut av atomavtalen med Russland. Han mener Russland utvikler en type raketter som strider mot avtalen. Russland nekter for dette. 1. februar trekker USA seg ut av avtalen. Dagen etter trekker Russland også seg ut.
 • Ny amerikansk president

  Ny amerikansk president
  I 2025 tror jeg Joe Biden blir å stille til valg for demokratene igjen. Jeg tror Donald Trump blir å prøve seg igjen også. I år var det rekordhøy valgdeltakelse, og mange flere ungdommer enn vanlig stemte. Jeg tror mange unge stemte på Joe Biden, og hvis Biden gjør en god jobb i de neste 4 årene, som jeg tror han kommer til å gjøre, så tror jeg Biden blir president i 2025 også.