Cuba krisen

Den kalde krigen 1945-1990

 • Stalin ønsker større makt

  Stalin krevde store grense endringer i Europa, slik at Sovjetunionen ble større. Møte foregikk på Jalta. Han krevde også at han skulle ha kontroll over de østeuropeiske landene. Sovjetunionen var opptatt at Tyskland skulle betale en stor krigserstatning, men USA og Storbritannia var mer opptatt om at Tyskland skulle gjenoppbygges etter krigen.
 • Slutten på 2. Verdens krig

  Slutten på 2. Verdens krig
  Japan ga opp. Keiseren meddelte dette i en radiomelding senere på dagen.
  Dette var den siste store hendelsen i 2.verdens krig
  (Info hentet fra Historie.net)
 • Hvordan alt startet sånn smått

  Hvordan alt startet sånn smått
  Etter 2. verdenskrig lå Tysklands skjebne i hendene på seierherrene, som bestemte seg for å dele landet i en østlig og en vestlig sone okkupert og kontrollert av Sovjetuni­onen og de allierte – USA, England og Frankrike.
  (Info hentet fra historie.net)
 • FN

  FN
  Et lyspunkt i den kalde verden var FN, som ble dannet i 1945. Alle verdens selvstendige land kunne bli medlem av FN, og her skulle man arbeide for å sikre fred.
 • Da var alt i gang!

  Den kalde krigen hadde startet. I Tyskland viste forskjellen mellom øst og vest seg snart tydelig. Mens gjenoppbyggingen begynte i vest, kastet Josef Stalin ut alle verdier fra det krigsherjede øst. Særlig Berlin ble sentrum for maktkampen.
  (Info hentet fra Historie.net)
 • Vest og Øst Tyskland

  Berlin blokaden der sovjet blokkerte alle veier inn til Vest-Berlin, fordi de ville sørge for at Tyskland var i nød siden sovjet led så mye under krigen. USA, Frankrike og Storbritannia (vest maktene) ville imidlertid hjelpe. De sørget for nok mat og andre ting de trenger ved hjelp av fly. Skyter sovjet ned flyene blir det krig.
 • (Korea krigen)

  (Korea krigen)
  Nord Korea var kommunistisk og Sør Korea var demokratisk
 • Stalins død

  Stalin dør brått av et hjerneslagg, han ble liggende inne på rommet sitt uten at folk viste at han levde sin siste tid.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  En varm augustnatt trakk politifolk det første piggtrådgjerdet gjennom gatene i Berlin. Snart rullet hundrevis av stridsvogner inn for å omringe den delte hovedstaden. Hvis østtyskerne ikke ville bli værende frivillig, måtte de stoppes av en mur. Det ble satt opp en 15 kilometer lang mur, og 130 kilometer piggtråd med 165 vakttårn sperret Vest-Berlin inne. Familier og venner ble splittet av Berlinmuren, mens de som prøvde å flykte, ofte endte i ingenmannsland som ofre for vaktenes kuler.
 • Cuba krisen

  Cuba krisen
  Høsten 1962 holdte på å brakke sammen til atomkrig. Sovjetunionen skule rigge klart atomvåpen mot USA, så Sovejtiske båter kom over til Cuba med atomvåpen ombord. USA klarte å true Sovjetunionen vekk fra området.
 • Vietnam kirgen 1963-1965

  Frankrike og Japan hadde en kort krig. Frankrike trakk seg, Vietnam ble delt i 2. Nord og Sør Vietnam
 • Helsingfors erklæringen

  Helsingfors erklæringen
  Helsingfors-erklæringen er en erklæring undertegnet av 35 stater i Europa og Nord-Amerika på en europeisk sikkerhetskonferanse i Helsingfors i 1975. Den inneholdt elementer om sikkerhetspolitikk med militære «tillitsskapende tiltak» og prinsipper for en normalisering og tilnærmelse mellom de vestlige og østlige land i Europa, blant annet ikke-innblanding i andre staters indre anliggender og respekt for menneskerettigheter.
  (Info hentet i Wikipedia)
 • kommunistiske systemet falt sammen

  i 1989 brøt det kommunistiske systemet sammen i alle østeuropeiske land, det ene etter det andre. Berlin muren ble revet og Tyskland var igjen samlet. Berlin ble den nye hovedstaten.
 • Oppløsningen

  I 1991 ble Sovjetunionen oppløst. I stedet for et stort Sovjetunionen fikk vi nå 15 nye og selvstendige stater. Den største var Russland og den nest største var Ukraina. Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble samlet til en stat.
 • Ned rivingen av Berlinmuren

  Ned rivingen av Berlinmuren
  Etter så mange år ble Tyskland endelig hel igjen.
 • Jugoslavia

  Jugoslavia går i oppløsning.