Den kalde krigen

Den kalde krigen

By Lillemy
 • Tyskland delt i fire

  Tyskland ble delt i fire okkupasjonssoner, kontrollert av Frankrike, USA, Storbritannia og sovjetunionen
 • 2.verdenskrig er slutt

 • Trumandoktrinen

  USAs president Harry Truman ber kongressen om penger til å støtte Tyrkia. Truman mente det var USAs plikt å støtte frie folk som kjempet mot krefter som ville undertrykke dem. Denne oppfatningen ble senere kalt Trumandoktrinen
 • Marshallplanen

  USAs utenriksminister George C. Marshall lanserer en økonomisk hjelpepakke til det krigsherjede Europa.
 • Forbundsrepublikken Tyskland

  USA, Storbritannia og Frankrike blir enige om å slå sine soner sammen til en vesttysk stat, forbundsrepublikken Tyskland (eller Vest-Tyskland) Stalin innfører blokaden av Berlin
 • Berlin får forsyninger

  Vinteren 1948-49 fikk Berlin flere tusen tonn med forsyninger hver dag gjennom luftbro
 • Jugoslavia bryter med Sovjetunionen

 • Sovjetunionen åpner veiene igjen

  I mai 1949 innser Sovjetunionen at blokaden var mislykket og åpnet veiene igjen
 • Tito blir president i Jugoslavia

 • Genevekonferansen

  konferansen delte Vietnam i to
 • Invasjonen i Ungarn

  I 1956 brøt det ut opprør i Ungarn. Store menneskemengder marsjerte i gatene i Budapest. De rev ned statuer av Stalin og krevde et mer demokratisk samfunn
 • satellitten Sputnik

  Sovjetunionen sender satellitten Sputnik opp i rommet
 • Satellitten Sputnik

  Sovjetunionen sender satellitten Sputnik i rommet
 • Romatraktaten ble underskrevet

 • Fidel Castro

  Fidel Castro tar makta på Cuba
 • Innvasjonen i Grisebukta

  amerikanske tropper invaderte Cuba
 • Berlinmuren

  Sovjetunionen deler Berlin i to ved hjelp av piggtrådsperringer og setter igang med å bygge Berlinmuren på fire mil
 • Kennedy blir myrdet

 • John F. Kennedy ble myrdet

 • Den første månelandingen

  USA er først med mennesker på månen
 • Prahavåren

  I 1967 var det stor uro blant studentene i Praha som arrangerte demonstrasjoner
 • Folkeavstemning i Norge

  Det ble holdt folkeavstemning om Norge skulle være med i EU, resultatet ble nei til medlemsskap
 • Storbritannia, Irland og Danmark med i EF

 • kommunistene overtok makta i Afghanistan

 • Sovjetunionen invaderte Afghanistan

  Sovjet var redde for at kommuniststyret i Afghanistan skulle falle og at de ville få et styre som USA ville støtte
 • Mikhail Gorbatsjov kom til makta

 • Gorbatsjov & George Bush i Malta

  Gorbatsjov & George Bush erklærer at den kalde krigen var over
 • Berlinmuren blir åpnet

 • Øst-Tyskland og Vest-Tyskland gjenforent

  denne dagen er Tysklands nasjonaldag
 • Sovjetunionen ble oppløst

  Gorbatsjov måtte gå av
 • EF skifter navn til EU

 • Det norske folk svarer igjen Nei til EU