Standard het re (1)

Antikken

 • 800 BCE

  Fremvekst av polisstatene

  Opprettet styremåter av borgerne i fellesskap
  Felles skriftspråk/alfabet
  Første pengesamfunnene
  En måte å skaffe bedre liv
 • Period: 800 BCE to 500

  Antikken

 • 510 BCE

  Romerske republikken

  Romerske republikken
  Oligarki (fåmannsvelde) dominert av rikeste borgerne
 • 400 BCE

  Perserkrigen

  Perserkrigen
  Greske polisstatene, ytre trussel fra Perserriket
  Perserne ble beseiret
 • 323 BCE

  Hellenismen

  Hellenismen
  Langvarig krig mellom Athen og Sparta
  Svekket de greske polisstatene
 • 100 BCE

  Julius cæsar

  Julius cæsar
  Julius tilhørte en av de mest fornemme familiene i Roma, og selv slo han opp som embetsmann og hærfører. Han ble Stattholder i Spania og senere ble han konsul i Roma. Han var en svært dyktig hærfører og var veldig populær blant soldatene sine fordi han belønnet dem godt og fordi han selv utviste mot krig uten å informere senatet.
 • 100 BCE

  Keisertiden

  Keisertiden
 • 73 BCE

  Romerske slaveoppgjør

  Romerske slaveoppgjør
  Sto for mye av det praktiske arbeidet
  Slått brutalt ned
 • 44 BCE

  Cæsar blir enehersker

  Cæsar blir enehersker
  Cæsar ankom Roma med hæren sin i frykt om at senatet skal straffe ham for å utvise til krig uten å informere dem. Han ble møtt med tidligere lag spiller Pompeius og han sin hær, Cæsar beseiret Pompeius og tok over Roma. Cæsar sørget for at folk som var lojale mot ham fikk plass i senatet slik at han har sikret seg som konsul i flere år på rad. Men da Cæsar erklærte seg som enehersker gikk en gruppe senatorer sammen og myrdet ham. En av lederne i gruppen var hær lederen Brutus.
 • 395

  Romerriket splittelse og undergang

  Romerriket splittelse og undergang
  Delt i vestrike og østerrike