AK1

Timeline created by facebooker_10218127766936274
  • Period: to

    AK1

  • Første spesialpedagogiske opplæringstilbud

  • Abnormskoleloven

    Abnormskoleloven
    Lov om abnorme børns undervisning Norges første spesialskolelov. Speiler en opplæringsoptimisme