4ESO

 • bienni conservador

  bienni conservador
  Entra la CEDA un partit obertament antirepublica que vol destruir la Repubica des de dins (com va fer hitler)
 • Front Popular

  És una coalició de partits d'esquerres que guanya les eleccions de 1936. Finalitza amb el cop d'estat de Franco i l'inici de la Guerra Civil.
 • Guerra Civil

  Cop d'estat militar (anomenat pl franquisme "Glorioso alzamiento Nacional") que va provocar una guerra civil de 3 anys amb la victoria de Franco
 • Franquisme

  Franquisme
  Comença la dictadura fins la mort de Francisco Franco.
 • Democracia

  Democracia
  Primeres eleccions democartiques despres del Franco. El periode 1975 al 1977 continua la dictadura (transició espanyola)