Diskos Data Transfer

By Diskos
  • Initial data transfer

  • Intermediate data transfer

  • Final data transfer

  • Parallel data loading start

  • GO LIVE