Tverrfaglig prosjekt: Stig, Kittil, Gro, Ann Kristin og Karin

By Stig
 • Tverrfaglig prosjekt oppstart

  Oppstart tverrfaglig prosjekt. Valg av emne, dannelse av grupper.
  Vi valgte maematikk m hovedvekt på geometri, og norsk som støttefag.
 • forelesning og gr.arbeid

  Startet dagen m matteforelesning 08.30. Vi valgte dette da oppgaven vår har matematikk som hovedfaget. Etter forelesning samlet gruppen seg og planla veien videre. Vi startet med å skisserer et didaktisk skjema som danner grunnlaget for den skriftlige delen av oppgaven. Deretter diskuterte gruppa hvordan vi praktisk skal legge opp undervisningsopplegget, hvilke elementer som må med. Etter en del diskusjoner formulerte vi en problemstilling.
 • Gr.arbeid tverrfaglig

  Gruppa møttes kl.09 og startet arbeidet med å fylle ut det didaktiske skjemaet. Noen i gruppa jobbet med å lage selve oppgaven som skal presenteres. Problemstillingen ble ikke godkjent så gruppa måtte jobbe noe mer med den. Forelesning i ped fra 13-15.
 • Forelesning og videre arbeid

  Startet dagen med norsk forelesning. Hadde veiledning med Lars kl 11, der han presset oss litt på at vi må utfordre oss selv så vi også lærer noe i forhold til bruk av digitale verktøy. Det var nok en liten tankevekker....Deretter jobbet vi med selve presentasjonen. Vi jobbet oss gjennom oppgaven vi har laget til de fiktive elevene for å se at det faktisk fungerer. Utfordringen i gruppa er at 4 av 5 er ikke veldig gode på excel - vi har måttet prøve og feile litt der, men lært en god del.
 • Videre arbeid

  Startet dagen m oppsummering av hvor langt vi har kommet. Vi hadde veiledning med Peer for å kontrollere at den matematiske delen av oppgaven var ok i forhold til problemstilling. Vi fikk tilbakemelding på at det så greitt ut. Jobbet videre med oppgaven - vi testet ut om oppgavene vi hadde laget fungerte i praksis. De fleste på gruppen har lært excel da det var bare ett gruppemedlem som kunne det godt.
 • Videre arbeid