Prosjektarbeid uke 36

Timeline created by henriette
 • Logg for første prosjektdag

  Logg for første prosjektdag
  Vi ble satt sammen i grupper etter hvilket tema vi ønsket å jobbe med. Temaet ble "Nærmiljø og fysisk aktiviteter" og gruppen består av Cathrine, Christine, Elin og Henriette.
  Deretter fikk vi tidsfrist til kl. 15:00 for å levere problemstilling og en fremdriftsplan. VI har så vidt begynt å jobbe, men føler allerede at dette samarbeidet kan føre til ett godt resultat.
 • Problemstilling

  PROBLEMSTILLING:
  " Hvordan bruker Helgerud skole nærmiljøet til å imøtekomme kravet om økt fysisk aktivitet i skolen, utenom kroppsøvingstimene?"
 • Fremdriftsplanen

  FORELØPIG FREMDRIFTSPLAN:
  Mandag:
  - Lage problemstilling og fremdriftsplan.
  - Kontakte Helgerud skole
  - Skrive om hvorfor vi valgte dette emnet
  Tirsdag:
  - Lage spørreskjema og intervju
  - Sjekke opp mot kunnskapsløfte og læreplan
  Onsdag:
  - Dra på Helgerud skole og gjennomføre intervju og spørreskjema
  - Gå gjennom datainnsamlingen
  Torsdag:
  - Lage powerpoint
  - Lage drøftningen
  - Lage konklusjonen
  Fredag:
  - Innspurt
  - Fremføre
 • Logg

  Logg
  I dag møttes vi kl.0900. Cathrine var ikke helt i form, så hun holdt seg hjemme og jobber derfra. Elin, Henriette og Christine satte seg ned og begynte å skrive spørsmålene til intervjuet og spørreskjemaene vi skal bruke under innsamling av empiri i morgen på Helgerud Skole. Samtidig prøvde vi å finne fagstoff som dekker teorier og lignende om økt fysisk aktivitet i skolen, utenom gymtimene.
  Hittil fungerer alt veldig bra, vi får gjort mye på veldig kort tid. Alle er aktive:)
 • logg

  logg
  i dag møttes vi på skolen 09:00. Da begynte vi å utforme power pointen, og gikk gjennom spørsmålene vi skulle stille læreren.
  Kl. 1130 dro vi opp på Helgerud skole og gjennomførte spørreundersøkelsen og intervjuet med læreren.
  Da vi kom tilbake til skolen, ca 1230, begynte vi å bearbeide empiriet.
  Cathrine var syk i dag også, men vi hadde kontakt med henne gjennom msn.
 • Logg

  Logg
  I dag møtte vi igjen kl.0900. Vi laget diagram og skjema av resultatene vi fikk gjennom spørreskjemaene. Deretter laget vi ferdig power pointen og fordelte hva vi skulle øve på hjemme, til fremføringen i morgen.
  Alle var tilstede og jobbet iherdig for å bli ferdig.
 • logg for fremføring

  Fra 0900 satt vi i gruppene og planla hvordan vi skulle legge opp fremføringen, som begynte kl.1030.
  Alle gruppene brukte god tid på fremføringen, men temaene var ganske så spennende så man merket ikke noe til tiden. Hadde nok vært lurt med en tidsbegrensning, men samtidig kunne det ha ført til at presentasjonene hadde blirr dårligere.
  Syns alle hadde fått mye ut av uken, og la frem et godt arbeid.