2.verdenskrig i Norge

 • Norge blir angrepet av Tyskerene

  Norge blir angrepet av Tyskerene
 • Radiokuppet

  Radiokuppet
  Vidkun Quisling gikk ut på radioen og erklærte seg selv som statsminister i Norge
 • Period: to

  Slaget om Narvik

  Tyskerene angrep Narvik og tok over byen, det var en viktig by siden det var mye jernmalm som de kunne bruke til å lage våpen og slikt.
 • Kongehuset drar til england

  Kongehuset drar til england og fortsetter kampen mot tyskerene derfra
 • Norge kapitulerer

  Norge kapitulerer og tyskerene bestemte seg for å dra til frankrike å helpe
 • Rarioer blir forbudt

  Alle radioer i Norge blir forbudt
 • Tungtsvannaksjonen

  Tungtsvannaksjonen
  De allierte utfører tungtsvannaksjonen i Rukjan slik at tyskerene ikke skal klare å lage atomvåpen. Dette var et velykket oppdrag.
 • Finnmarka bilr evakuret

  Hele finnmarka blir evakuert og store deler blir brant ned, dette gjorde tyskerene slik at den sovjetske hæren ikke skulle kunne bruke infastrukturen der vist de skulle invadere.
 • Dannet regjering igjen

  Arbeiderpartiet fikk absolutt flertall og dannet regjering.
 • Frigjøringen

  Frigjøringen
  Tyskland kapitulerte og utover sommeren ble de tyske styrkene sendt tilbake til Tyskland
 • Kongens hjemkomst

  Kongens hjemkomst
  Kongen kommer tilbake til oslo etter å ha vært i London
 • Quisling ble henrettet

  Quisling ble henrettet
  Quisling blir henrettert på akershus frstning. Han blir satt opp mot en murvegg, blir satt bind på øynene og en hvit lapp ved hjertet(som siktepungt). 10 soldater skyter han samtidig.