1900-talet

  • Marinetti,

    Marinettis manifest "Det futuristiska manifestet" publiceras i tidsskriften Le Figaro. Futurismen spred sig till Frankrike och Ryssland och dog ut fram emot 30-talet.