Tijdvak van burgers en stoommachines

 • Start van de industriële revolutie

  Start van de industriële revolutie
  Start van de industriële revolutie in Engeland. Later in de 19e eeuw volgt de rest van Europa
 • Period: to

  Revolutionaire Frankrijk

  Frankrijk zorgt er met veroveringen voor dat vorsten in Duitsland, Italië en andere landen van de troon worden gestoten en dat er in deze landen grondwetten ingevoerd worden
 • Period: to

  Tijdvak van Burgers en Stoommachines

 • Period: to

  Napoleontische oorlogen

 • Eerste stoomschip

  Eerste stoomschip
 • Het leger van generaal Ludd

  Het leger van generaal Ludd
  Aan het eind van 1811 vielen in Nottingham groepjes gemaskerde mannen fabrieken en werkplaatsen aan
 • Ludd's army

  Ludd's army
  In de eerste maanden van 1812 sloeg dit leger op meerdere plaatsen tegelijk toe. Dit zorgde voor paniek. Dit leger bestaat uit mannen die zien hoe hun traditionele handwerk overgenomen wordt door machines
 • Period: to

  Congres van Wenen

  Overwinnaars kwamen bij elkaar om afspraken te maken over de naoorlogse orde. Voorrechten adel en kerk worden hersteld en burgerrechten worden beperkt
 • Stichting koninkrijk der Nederlanden

  Stichting koninkrijk der Nederlanden
 • Eind van een tijdperk

  Eind van een tijdperk
  In 1815 kwam er een eind aan een lange tijd oorlog en revoluties in Europa.
  Er ontstaan meerder politieke stromingen. De eerste was het Liberalisme
 • Period: to

  Democratisering in de VS en Europa

 • Eerste spoorlijn gereed in engeland

  Eerste spoorlijn gereed in engeland
  Engeland legt voor het eerst een spoorlijn neer tussen manchester en Liverpool.
  België wordt onafhankelijk van de Nederlanden
 • Opstand in Parijs en onafhankelijkheid België

  Opstand in Parijs en onafhankelijkheid België
  Een opstand in Parijs brengt een nieuw koningshuis aan de macht dat meer rekening hield met de burgerij. België volgt snel en daar breekt ook een opstand uit. België wordt onafhankelijk
 • Districten werden eerlijker over elkaar verdeeld in Groot-Brittannië

  Districten werden eerlijker over elkaar verdeeld in Groot-Brittannië
 • Period: to

  Groot Brittannië onder Queen Victoria

  Ze had geen macht maar was wel het symbool voor de natie.
  Ze was koningin voor 63 jaar totdat ze overleed n 1901
 • Grondwet van Thorbecke

  Grondwet van Thorbecke
  Willem II vroeg Thorbecke om een grondwet te schrijven om een revolutie/opstand te voorkomen en zou moeten vluchten
 • Frankrijk wordt weer een republiek

  Frankrijk wordt weer een republiek
  Een nog bloederige volksopstand in Frankrijk zorgt ervoor dat de koning vlucht en dat Frankrijk weer een republiek wordt. In de weken daarna volgen er ook opstanden in andere grote steden
 • Nieuwe industrieën komen op en omstandigheden voor arbeiders worden beter

  Nieuwe industrieën komen op en omstandigheden voor arbeiders worden beter
  Staal- chemische- en elektronische industrie komen op vanaf 1850
  en omstandigheden voor arbeiders in Groot-Brittannië werden beter
 • Period: to

  Spoor in India

  Britten leggen 42 000 kilometer spoor aan in India
 • Period: to

  Verenigd Italië

  Liberalen en Nationalisten maken een eind aan de aparte staatjes in Italië
 • Opening Suezkanaal

  Opening Suezkanaal
 • Socialisme

  Socialisme
  Na 1870 werd socialisme een massabeweging omdat er een grote industriële arbeidersklasse ontstond
 • Koning van Pruisen wordt gekroond in Versailles als keizer van het nieuwe Duitse rijk

  Koning van Pruisen wordt gekroond in Versailles als keizer van het nieuwe Duitse rijk
 • Bismarck begint met liberale steun een strijd tegen de katholieken

  Bismarck begint met liberale steun een strijd tegen de katholieken
 • Guerrillaoorlog op Noord-Sumatra

  Guerrillaoorlog op Noord-Sumatra
  Een 30 jaar lange strijd tussen de Nederlanden en de Islamitische strijders in Atjeh
 • ARP wordt opgericht door Abraham Kuyper

  ARP wordt opgericht door Abraham Kuyper
 • Opkomst feminisme

  Opkomst feminisme
 • De conferentie van Berlijn

  De conferentie van Berlijn
  Er worden spelregels afgesproken om de wedloop in Afrika tussen 1884 en 1885
 • Philips

  Philips
  Phillips wordt opgericht door Gerard Philips
 • Het Fashoda incident

  Het Fashoda incident
  Majoor Jean-Baptiste Marchand bereikt ten zuiden van Egypte de Nijl. Hij kon bij Fashoda de Franse vlag planten en Frankrijk bezat nu in een Afrika een onafgebroken gebied tussen de west- en oostkust
 • Alleen Liberia en Ethiopië waren nog onafhankelijk in Afrika

  Alleen Liberia en Ethiopië waren nog onafhankelijk in Afrika
 • Emmeline Pankhurst

  Emmeline Pankhurst
  Ze werd opgepakt toen ze een verzoekschrift aan de koning wilde aanbieden. Ze was beroemd door haar vele acties voor vrouwenkiesrecht
 • Breuk socialisme

  Breuk socialisme
  Veel geruzie leidt tot een definitieve breuk. Het socialisme viel uiteen in de gematigde sociaaldemocratie en het revolutionaire communisme
 • Kiesrecht in Nederland

  Kiesrecht in Nederland
  Nederland geeft vanaf 1919 iedereen kiesrecht
 • Groot-Brittannië krijgt volledig algemeen kiesrecht

  Groot-Brittannië krijgt volledig algemeen kiesrecht