tidslinje over siderne 32-39 i bogen "danmarks historie".

 • May 13, 1100

  danske konge Niels

  han søn skulle på tronen efter hans død, men midlertidlig begavet brorsøn Knud fik til opgave at forsvarer den danske sydgrænse.
  dermed følte kong Niels's søn Magnus truet.
 • May 13, 1131

  Knud myrtet

  magnus drabte knud, da han følte sig truet
 • May 13, 1131

  følgende 26 år præget af borgerkrig

 • May 13, 1157

  Valdemar blev voksen

  Da blandede Valdemar sig i borgerkrigen og tilkæmpede sig kongemagten.
 • May 13, 1157

  valdemars støtte

  valdemars støtte blev valgt til biskop i roskilde.
 • Period: May 13, 1157 to May 13, 1182

  valdemar den store

 • May 13, 1169

  valdemar erobrede.

  han erobrede deres hovedsæde, en Rygen under Roskilde bispestol.
 • May 13, 1170

  kongen kunne demostrere sin magt

  kongen kunne demostrere sin magt ved storstilet kirkefest
 • Period: May 13, 1182 to May 13, 1202

  Knud d. 6

 • May 13, 1200

  landsdele

  hver landsdel havde sine egne love.
  - Den sjællandske lov og den skånske lov blev skrevet.
 • Period: May 13, 1202 to May 13, 1241

  Valdemar Sejr

 • May 13, 1219

  valdemar forstatte hans fars værk.

  han drog på korstog mod de hendeske estere og eroberede landet.
 • May 13, 1223

  kong valdemar og hans søn blev taget til fange.

  han og hans søn blev taget fange i Lyø af en af de nordtyske vasaller.
 • May 13, 1227

  valdemar tog ikke imod sit nederlag

  han samlede et hær, men blev slået ved Bornhøved i Holsten.
 • May 13, 1241

  Valdemar Sejr og den jyske lov.

  man tog intativ i at nedskrive den jyske lov som blev udstedt i 1241.
 • May 15, 1282

  kongen er tvunget...

  kongen tvunget til at skrive under på en håndskrift der sætrter grænser for hans magt
 • May 15, 1348

  rotterne bliver fragtet med skibene

  rotterne bliver fragtet med skibene og dermed kommer pesten til.
 • May 15, 1350

  pesten

  pesten dræber 1/4 af befolkningen