Tidslinje om bioteknologi

 • 1000 BCE

  Første vaksine

  Første vaksine
  1000 f.kr ble den første vaksinen i verden tatt i bruk. Vaksinen ble brukt mot en sykdom som heter kopper i Kina. Kineserne lagde rifter i huden til friske personer og gnidde deretter puss fra sykdommen inn i kroppen deres. Personer som overlevde denne behandlingen ble da immune mot sykdommen.
 • første mikroskopet

  første mikroskopet
  Det første mikroskopet ble funnet opp av en nederlandsk optikeren som het Zacharias Janssen. Denne oppfinnelsen blir svært viktig for den videre utviklingen av vitenskapen i verden.
 • Første moderne vaksine

  Første moderne vaksine
  Den første moderne vaksinen ble lagd av den britiske legen Edvard Jenner. Vaksinen var en koppevaksine som var basert på kukopper, altså en mildere variant av kopperviruset.
 • «On the Origin of Species by Means of Natural Selection»

  «On the Origin of Species by Means of Natural Selection»
  I 1859 ble boken «On the Origin of Species by Means of Natural Selection» som var skrevet av Charles Darwin gitt ut. Boken omhandlet fakta om artenes opprinnelse. Boken ble svært viktig for forståelsen vår av evolusjon og biologi.
 • Genetikkens far

  Genetikkens far
  Gregor Johann Mendel formulerer arvelovene. Han studerte erter og finner ut at egenskaper blir nedarvet gjennom to faktorer, mor og far. Han oppdager også at det finnes egenskaper som er dominant og recessiv.
 • DNA blir for første gang identifisert

  DNA blir for første gang identifisert
  DNA blir for første gang identifisert i 1869. DNA blir oppdaget av den unge sveitseren Johann Friedreich Miescher (25 år), Da han studerer fosforrike koplinger i cellekjernen til blodceller. Koblinga gir han navnet «nuclein» siden han starta med cellekjernen.
 • DNA-molekylet

  DNA-molekylet
 • 46 kromosomer

  46 kromosomer
  I 1956 ble det oppdaget at for mennesker er det normalt å ha til sammen 46 kromosomer. Denne oppdagelsen åpnet for å studere sammenhengen mellom kromosomavvik og ulike sykdommer og tilstander.