Tidslinje 1536-1915

 • Jan 1, 1536

  Reformationen

  Danmark blev protestantiske i stedet for katolske
 • Enevælden

  enevælden indføres af Frederik d.3 og tog dermed magten fra adelen
 • Period: to

  Renæssancen

 • Kongeloven

  enevældens grundlov der garanteret ham magten samt hans efterfølgere
 • Period: to

  Den skånske krig

  det var en krig mod svenskerne men der endte ikke med at være nogen vinder da Frankrig og Holland blandede sig for at stoppe det
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Man satte mere fokus på videnskab og det tænkende menneske
 • Stavns båndet indførelse

  På baggrund af manglende arbejde og gårdene, som klarede det dårligt, blev stavns båndet indført for at binde mænd mellem 14-36 år til at blive boende på de gårde/herregårde.
 • Struensee til magten-trykkefrihed

  Struensee manipulere med Christian den 7 og indførte på den måde trykkefrihed
 • Struensee bliver halshugget

  Folk opdager hans affære med dronningen og bliver derfor halshugget
 • Kronprins Frederik tager magten

  Kronprins Frederik tog magten fra sin sindsyge far og indførte derefter at alle beslutninger skulle have hans underskrift for at træde i kræft
 • Stavnsbåndet ophæves

  stavnsbåndet ophæves
 • Slaget på reden

  England ville ikke have at Danmark gik ind i et neutralitetforbund med Rusland, Preussen og Sverige. derfor angreb England Danmark og tvang os til at ophæve vores politik
 • Københavns bombardement

  England var bange for at Frankrig/Napoleon kom op i Danmark og tog vores flåde derfor sejlede englænderne over til os og bombarderede os med ny udviklede brændbomber og tog vores flåde
 • Statsbankerot

  Danmark blev statsbankerot efter angrebet fra England som tog vores flåde så vi ikke kunne handle mere.
 • Period: to

  Danmark fra helstat til nationalstat

 • Danmark mister Norge

  Danmark mister Norge, fordi vi holdte med Frankrig/Napoleon, som tabte krigen mod England.
 • Første danske jernbane

  den første danske jernbane blev lavet imellem Roskilde og Køben havn som et tegn på industrialiseringen
 • Period: to

  Første Slegsviske krig

  Efter man havde tabt Norge begyndte på nationaliteten og Danmark mente at Slesvig-Holstein tilhørte Danmark da der var mange dansktalende personer der. Danmark erobrede Slesvig-Holstein
 • Junigrundloven

  den første danske grundlov
 • Novemberforfatningen for Danmark-Slesvig

  Danmark skrev Slesvig-Holstein ind i sin grundlov så de stod til officielt at være danske
 • 1864

  Pruessen blev meget sure over vores grundlov og gik i krig mod den danske hær, Danmark tabte stygt og Tyskland satte grænsen oppe ved kongeåen.
 • Den reviderede grundlov

  Danmark lavede en ny grundlov som Tyskland accepterede
 • Kvindernes får stemmeret

  kvinderne og andre personer som ikke kunne stemme som tyve fik stemmeret