Vinkler på vikingetiden

 • Indsamling af islandske sagaer

 • Denne form for digtning og litteratur fra vikingetiden blev tilgængelig gennem bøger

 • Begyndelse af udgravninger af den romerske by Pompeji

 • Bestilte det danske hof den schweiseren Paul-Henri til at skrive om den danske historie

 • Suhm skrev Danmarks, Norges og Holstens historie

 • Den franske revolution

 • Historien blev systematiseret og videreformidlet af digtere, kunstnere og forfattere

 • England gennemførte den første aktion mod Danmarks flåde

 • England gennemførte 2. aktion mod Danmarks flåde

 • Norge tabes

 • Wiener kongressen

 • Nordisk Høitid

  Nordisk Høitid
 • Grundloven

 • Den første Slesvigiske krig DK mod Slesvig-holstene

 • Novemberforfatningen - Slesvig en del af DK

 • Preussen rykker frem mod Dybbøl

 • Preussen indleder belejring af Dybbøl

 • Stormløb på Dybbøl

 • 2. Slesvigske krig