Danmark i 1800-tallet

By mfg2281
 • Period: to

  Danmark i 1800-tallet

 • Slaget på reden

  Slaget på reden, Danmark mod England. England var bange for at vi ville holde med Frankrig i Napeoleons krigene, så de angreb os og vandt.
 • Københavns bombardement

  England bomber København, og tager vores flåde.
 • Staten bankrot

  Staten gik bankrot pga. krigene, og vi skulle opbygge en ny flåde efter England tog den i 1807.
 • Wienerkongressen mm.

  Danmark mister Norge til Sverige efter napeoleons krigene, ved wienerkongressen.
  ny skolelov : 7 års undervisningspligt, (det var alle børn)
 • Der er et yndigt land

  Vores national sang "der er et yndigt land" blev skrevet.
 • En fransk revolution

 • kornsalgsperioden 1830-70 mm.

  Konrsalgperioden forgik fra 1830-1870, vi exporterede rigtig meget korn, og tjente mange penge på det.
  i 1830 besluttede man at man skulle have stænderforsamlinger, som skulle rådgive kongen.
 • Enevælden afskaffes mm.

  revolution i Europa, Christian d. 8 dør, Frederik d. 7 ny konge, afskaffer enevælden. 1. slesvigske krig( 1848-1850).
 • Grundloven bliver til

  efter enevælden blev afskaffet i 1848, lavede de en grundlov som blev underskrevet af Frederik d.7 d. 5 juni 1849.
 • magten deles i 3

  Magten blev delt i 3 dele, den lovgivende (folketinget + landstinget= rigsdagen), den udøvende( det er regeringen der har den udøvende magt, det er dem der sørger for at lovene bliver ført ud i livet +(kongen)) og den dømmende( domstolene).
 • Novemberforfatningen mm.

  Frederik d. 7 dør ( oldenburgerne ( en tysk slægt, som herskede fordi der var ingen til at overtage tronen, og de var de nærmeste slægtninge)uddør)--> Christian d. 9 fra Glücksburg er den nye konge.
  - Novermberforfatningen er en fælles forfatning for Danmark og Slesvig, men vi overholder den ikke og det medfører at vi mister slesvig - holsten i 1864.
 • Slaget ved dybøl

  krig mod Preussen + Slesvig – Holsten: slaget ved Dybbøl 18. april. vi mister Slesvig - holsten.
 • Venstre danner eget parti

  Det forende venstre dannes.
 • 1870'erne

  Industrialisering startet så småt - Andelsbevægelsen som gik ud på at bønderne fik en andel af fx når de arbejder på mejerierne.
  Kornsalget stoppede i 1870, fordi det var billigere at få det for USA og Ukraine, også producerede man kød i stedet for.
 • Vi får et arbejderparti

  vi får et spirende arbejderparti/socialdemokraterne ( Louis Pio stiftede socialdemokraterne): Socialdemokraterne fik 2 medlemmer med i folketinget i 1884.