Danmark i 1800

Danmarkshistorien 1800-1915

 • Slaget på Reden

  Slaget på Reden
  En engelsk flåde gik til angreb mod København. Danskerne klarede sig, men måtte acceptere at englænderne kunne visitere handelsskibene, og at danskerne skulle forlade neutralitetsforbundet.
 • Period: to

  Københavns Bombardement

  Englænderne var bange for at Napoleon ville bruge Danmarks kæmpe flåde, hvilket gjorde at de bombede København og tog flåden.
 • Freden i Kiel

  Freden i Kiel
 • Danmark mister Norge ved Wienerkongressen

  Som pris for at støtte Napoleon, måtte Danmark miste Norge til Sverige, men til gengæld fik vi hertugdømmet Lauenburg
 • Stænderforsamlingernes første møde

  På grund af Julirevolutionen i Paris, oprettede Frederik VI fire rådgivende stænderforsamlinger for at undgå lignende optøjer i Danmark
 • Oprettelse af "Bøndernes Selskab"

  Da kongen afslog bøndernes andragende mod værnepligt for alle; ikke kun bønder og forbød bønderne i at holde møde uden politimesterens tilladelse, oprettede bønderne "Bøndernes Selskab". Dette indledte et samarbejde nationalliberale, hvor borgere og bønder gik sammen i modstand mod enevælden
 • Samling af den slesvigske og holstenske stænderforsamling

  Samlingen gjorde at de blev enige om at sende et deputation med krav om en demokratisk forfatning for et samlet Slesvig-Holsten til København. De ville desuden også gerne optages i Det Tyske Forbund