Min tidslinje i gymnasiet

 • Jan 1, 800

  Vikingetiden

  Vikingetiden
  Fra 800-1066 tallet.
 • Aug 17, 960

  Danskerne blev kristne

  Danskerne blev kristne
  Harald Blåtand, Jellingestenen og manglende kilder.
 • Aug 17, 1066

  Slaget ved Hastings

 • Jan 1, 1492

  Opdagelsen af Amerika

 • Jan 1, 1513

  "Opdagelsen af USA"

 • Jan 1, 1521

  Aztekerrigets fald

 • Ånden i '48

  Danskerne var blevet helt "høje" af danskheden, nationalismen fra krigen lige inden. Ånden fra 48 er en del af romantikken, og var perioden lige før den danske depression.
 • Den danske grundlov

  Den danske grundlov
  Den danske grundlov bliver udgivet, og de danske love (de love vi stadig bruger idag) træder i kraft.
 • Slaget på dybbøl

  Slaget på dybbøl
  Slaget på dybbøl mølle: Den tyske kejser besluttede, at Danmark ikke skulle forsvinde fra landkortet. Sindssygt vigtig krig. Danmark har aldrig været mindre. Sang: SLAGET VED DYBBØL MØLLE
 • Skift fra det traditionelle til moderne samfund

  Familier bestående af både bedste forældre og kernefamilier. Kvinder havde ingen stemmeret, så det var manden i familien som var patriakken og overhovedet.
 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig
  Startede 1914, sluttede 1918 11/11.
 • Den kolde krig

  Den kolde krig
  Den kolde krig er en vigtig del af historien, fordi den havde konsekvenser for hele verden. Blandt andet blev hele Tyskland delt op i Øst/Vest, og forårsagede at alle de mennesker som boede på tværs af murens grænse ikke længere kunne mødes.
 • Skift fra moderne til senmoderne samfund

  Industrialiseringen var hovedsageligt grunden til, at man flyttede fra land til by. Velfærdsstaten oprettes.