Danmarkshistorian 1800-1915

 • Slaget på reden

  Slaget på reden
  England ville have Danmarks flåde
 • KBH Bombadement

  KBH Bombadement
  England bomber KBH, fordi de tror at Danmark ville tage Frankrigs side i krigen. DK mister flåden og bliver efterladt i krise
 • Freden ved Kiel

  Det afgøres at Danmark mister Norge til Sverige
 • Skoleloven

  Skoleloven
  Det betyder at alle danske børn skulle gå i skole
 • Sjællandske bønder indsamler underskrifter

  Bønderne samlede 10.000 underskrifter fordi de ville have indført værnepligt og lige beskatning af jorden.
 • Christian VIII dør

  Christian VIII dør
  Hans efterfølgere Frederik VII, viser sig at være den sidste enevældige konge i DK
 • Period: to

  Den 1. Slesvigske krig

  Oprør i Slesvig fordi de ville blive tyske, DK og Tyskland kæmper mod hinanden. DK vinder krigen
 • Indførelse af Grundloven

  Indførelse af Grundloven
  Den var skrevet af D.G. Monrad. Frederik VII underskrev den
 • Den 2. Slesvigkrig

  Den 2. Slesvigkrig
  Danmark og Preussen (med kansler Bismark) er i krig, fordi Preussen gerne vil høre til Tyskland. Preussen vinder og får hertugdømmet over Slesvig, Holsten og Lauenborg.
 • Aviserne slog igennem

  Et tegn på at industrialiseringen er slået igennem
 • Det forenede venstre oprettes

  Generelt begynder politikere og vælgere at organisere sig i politiske partier
 • Den internationale arbejder forening for Danmark

  Den internationale arbejder forening for Danmark
  Loui Pio (som førte vejen for den socialistiske bevægelse i DK) skabte opmærksomhed om arbejdernes vilkår, ved at stifte foreningen.
 • Slaget på Fælleden

  Slaget på Fælleden
  Stort slagsmål mellem demonstranterne, soldater og politi. Louis Pio banede vejen for det og skabte opmærksomhed om arbejdernes vilkår.
 • Andelsbevægelser

  Danske bønder organiserer sig i en andelsbevægelse og oprettede andels majerier og slagterier
 • Forfatningskampen slutter

  Estrup udnævner et venstre ministerium, som bliver enden på forfatningskampen
 • Kvinder og tyende får stemmeret