Vikingen bliver til

 • Enevælden starter. Ludvig den 14.

 • Period: to

  Oplysningstiden

  Frihedsrettigheder. Det universielle. Det græske-rom som forbillede
 • Den Franske Revolution indledes

 • Den Franske Revolution slutter

  Medførte enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremstød
 • Slaget på Reden

 • København bombes af Englang

 • Napoleon invadrer Rusland

 • Danmark går statsbankerot

 • Kielerfreden

  Førte til tabet ag Norge, på baggrung af at man støttede den tabende magt.
 • Period: to

  National-romantik.

  National samling- National fællesskab. Den danske asatro.
 • Grundtvig udgiver "Nordens Mytologi"

 • Treårskrigen

  Bekæmpes 1848,1849 og 1850.
 • Grundloven.

 • Novemberforfatningen

  Slesvig en del af Danmark. Holsten udskilt
 • 2. Slesvigske krig.- Slaget ved Dybbøl.

 • Preussen rykker frem mod Dybbøl. Bruger granater.

 • Preussen indleder belejring af Dybbøl.

 • Stormløb på Dybbøl