Fra helstat til nationalstat

 • Almueskoleloven kommer til (Folkeskoleloven)

  Undervisningspligt for alle børn mellem syv og konfirmationsalderen
 • Period: to

  Fra helstat til nationalstat

 • Nationalbanken oprettes

 • Valg til de fire stænderforsamlinger

 • Valg til sogneforstanderskaber

 • Rigets første jernbane mellem Kiel og Altona

 • Bondecirkulæret

  Bondecirkulæret
  Bondecirkulæret
 • Bondevennernes selskab oprettes

 • Første danske jernbane København-Roskilde

 • Kongen erklærer sig som konstitutionel monark

 • Period: to

  1. Slegvigske krig. Treårskrigen

 • Junigrundloven

  Junigrundloven
  Uddrag af grundloven5. juni 1849
  - Valgret til mænd, der er fyldt 30 år, egen husstand, ikke under fattigforsorgen.
  - De fem F'er.
  - Der skulle vælges 193 medlemmer.
  - Rigsdagen: Folketinget og landstinget.
 • Næringsfrihedsloven. Øresundstolden forsvinder

 • Novemberforfatningen for Danmark og Slesvig

 • 2. slesgviske krig og nederlaget ved Dybbøl

  2. slesgviske krig og nederlaget ved Dybbøl
  Stormen på Dybbøl 1864
  - Danmark til Ejderen.
  - Danmark mod Østrig-Preussen.
  - Østrig- Preussisk militær overlegenhed.
 • Den reviderede grundlov

 • Det forenede Venstre dannes

 • Louis Pio grundlægger sin socialistiske bevægelse

 • Slaget på Fælleden

  Slaget på Fælleden
  Slaget på Fælleden 1872
  - Markerede for alvor socialismens tilsynekomst i Danmark.
  - Fællesmøde på Fælleden i København.
  - Slagsmål mellem arbejdere og politi.
 • Period: to

  J. B. S. Estrup i spidsen for regeringen

 • Første provisoriske finanslov

 • De første to socialdemokrater vælges til Folketinget

 • Opførelsen af Københavns befæstning begynder

 • Provisorietiden afsluttes

 • Arbejdsgiverforeningen dannes

 • De samvirkende Fagforbund dannes

 • Storlockout og Septemberforlig

 • Systemskiftet, parlamentarismen indføres som princip, første Venstreregering

 • Det Radikale Venstre dannes

 • Kommunalreform med valgret til kvinder og tyende

  Kommunalreform med valgret til kvinder og tyende
  Valgret til kvinde og tyende
  - Oplysningstanker.
  - Samme rettigheder.
  - Kvinder fik mere fritid. (Foreninger og højskoler)