Tema 6: Danmark bliver demokratisk

 • Kongeloven

 • Newtons bevægelseslove

 • "Declarations of Rights"

 • Den tyrkiske fremmarch i Østeuropa blev standset

 • Period: to

  Man indledte i Danmark i 1750'erne en lang debat om forbedringer af landbrugssektoren

 • Nyt bud på rigdommens fremskaffelse, som brød radikalt med de tidligere tanker

 • Period: to

  Landbrugsreformerne

 • Statsbankerot

 • Napoleons nederlag ved Waterloo

 • Period: to

  Den økonomiske krise i Danmark

 • Fire rådgivende stænderforsamlinger blev indført som følge af at enevælden blev nødtvunget

 • Christian 8. kom på tronen

 • Dannelsen af selskabet bondevennerne

 • Christian 8. døed

 • Begyndelse af den frankse revulotion

 • Frederik 7. meddelte sig selv ansvarsfri og en grundlovgivende forsamling blev valgt

 • Period: to

  Treårskrigen

 • Oprettelse af grundloven

 • Ændring af Grundloven

 • Parlamentarismen indføres