Danmarks og verdens historie

By Ousager
 • 500

  Danevirke

 • Feb 14, 965

  Harald Blåtands dåbsattest

 • 30-årskrigen begynder

 • Slaget Lutter am Barenberg

 • Christian IV dør

 • Charles I henrettes

 • Freden i Roskilde

 • Stormen på København

 • Enevælden indføres i Danmark

 • Glorværdige revolution i England

 • Smith: Nationernes velstand

 • Amerikanske uafhængighedserklæring

 • Stavnsbåndet ophæves

 • Tredje stand fransk Nationalforsamling

 • Stormen på Bastillen

 • Frankrig republik

 • Slaget på Reden

 • Napoleon kejser

  Napoleon kejser
 • Englændernes ran af flåden

 • Norge afstås ved Kielerfreden

 • Napoleons endelige fald

 • Julirevolution i Frankrig

 • Kommunistisk Manifest

 • Februarrevolution i Frankrig

 • Slesvig-holstensk oprør mod Danmark

 • Period: to

  1. slesvigske krig

 • Grundloven

 • Novemberforfatningen

 • Prøjsen & Østrig angriber Danmark

 • Period: to

  2. slesvigske krig

 • Danevirke rømmes

 • Dybbøl indtages

 • Danevirke som britisk grænsemæglingsforslag

 • Chr. 9s krav om Louisenlund

 • Als erobres

 • Grundlovsændring

 • Prøjsiske konge kejser

 • Provisoriske finanslov til befæstning af København

 • Attentatet på Estrup

 • Systemskiftet

 • Mord på Østrig-Ungarns tronfølger i Sarajevo

 • Grundlovsændring