Verdenshistorien ifølge 3.dq (2020)

 • 754 BCE

  Rom grundlægges

 • 509 BCE

  Romerne smider den sidste etruskiske konge, Tarquinius Superbus, ud

 • 270 BCE

  Romerne erobrede de sidste byer i Syditalien

 • Period: 264 BCE to 146

  De puniske krige

 • Period: 106 BCE to 80 BCE

  Marius og Sulla

 • Period: 70 BCE to 44 BCE

  Caesar og Pompejus

 • Period: 31 BCE to 235

  Principatet

 • 476

  Germanerne erobrer Rom. Det Vestromerske rige går under.

 • 960

  Jellingestenen opføres

 • Period: 1047 to 1076

  Kong Sven opbygger kirkens magt

 • 1095

  Kirkemødet i Clermont

 • Period: 1131 to 1157

  Borgerkrigen i Danmark

 • Jul 3, 1187

  Slaget ved Hattin

 • 1241

  Kongen begynder at lovgive

 • 1349

  Den sorte død, pesten, kommer til Danmark

 • 1397

  anmark, Norge og Sverige slår sig sammen og danner Kalmarunionen

 • 1440

  Bogtrykkerkunsten udvikles af Johan Gutenberg

 • 1536

  Reformationen i Danmark

 • Industrialiseringen begynder

 • Period: to

  Napoleonskrigene

 • Københavns bombardement

 • Danmark går statsbankerot

 • Wienerkongressen

 • De fire stænderforsamlinger oprettes

 • Karl Marx udgiver "Det Kommunistiske Manifest"

 • Period: to

  Første Slesvigske Krig

 • Grundloven

 • Period: to

  Krimkrigen

 • Charles Darwin udgiver bogen “Arternes oprindelse”

 • Period: to

  Den amerikanske borgerkrig

 • Anden Slesvigske Krig

 • Det Moderne Gennembrud

 • Period: to

  Imperialismen

 • Berlinerkonferencen

 • Amalie Skram udgiver “Constance Ring”

 • Theodor Herzl udgiver bogen “Der Judenstaat”

 • Skuddene i Sarajevo

 • Tysk stormangreb på Vestfronten

 • Verseilles-freden

 • Økonomisk krise i Tyskland

 • Børskrakket på Wall Street

 • Hitler kommer til magten

 • Period: to

  Jødeforfølgelser i Tyskland

 • Münchenaftalen

 • Tyskalnd invaderer Polen

 • Period: to

  Holocaust