Emilie, Mathilde, Sarah, Josefine

 • Period: to

  Systemskiftet 1901

 • Grundloven

  Grundloven blev underskrevet af kong Frederik 7. den 5. juni 1849. Danmark fik dermed demokrati, og enevælden blev afskaffet. D.G. Monrad og Orla Lehmann havde lavet et forslag til grundloven som kom til at præge den endelige udgave. Grundloven er siden hen blevet fornyet tre gange. I 1866, 1915 og senest i 1953. Grundloven fra 1953 er den, som er gældende i dag.
 • J. C. Christensen

  Født 21 November 1858. Døde 19 December 1930. Han var vestjysk skolelærer. Han var leder for venstrereformspartiet.
 • De 2 forfatninger

  Efter freden i Wien 1864 stod Danmark tilbage med hele to forfatninger. Junigrundloven, der dækkede selve kongerigets indre anliggender og den fatale og nu meningsløse Novemberforfatning, der skulle have dækket fællesanliggenderne for Danmark og hertugdømmet Slesvig.
 • Den gennemsete Grundlov

  I 1866 blev Den gennemsete Grundlov, næsten ordret fastholdt det meste af Junigrundloven - herunder paragrafferne om valgret og valgbarhed til Folketinget.
 • Venstrereformspartiet

  I 1895 sejrede stort de ved folketingsvalget med J. C. Christensen som leder og i 1901 nåede de op på hele 76 mandater.
 • Slutningen - Den gennemsete grundlov

  Den gennemsete Grundlov udløste en beslutning ca. 53 år senere efter en forbitret forfatningskamp, der først fandt sin løsning ved Systemskiftet i 1901.