Danmark

Danmark i 1800-tallet

 • Period: to

  Danamrk i 1800-tallet

 • slaget på reden

 • københavns bombardement

 • staten går bankerot

 • Norge afstås til Sverige.

 • "der er et yndigt land"

  I 1819 blev sangen "Der er et yndigt land" skrevet.
 • Antijødiske uroligheder i København

 • Fransk revolution breder sig.

  Den Franske revolution breder sig til resten af verden.
 • Bondevennernes Selskab dannes

 • 1848: Christian 8. dør

 • revolution i Europa,

 • afskaffelse af enevælde (Frederik 7.)

 • 1. slesvigske krig(1848-1850)

 • 5 juni Grundloven skrives under.

 • Øresundstolden ophæves

 • slaget ved Dybböl 18. apr.

  Der var krig i mod Preussen og Slesvig-Holsten. Det var den anden krig i mod slesvig-holsten.
 • Slesvig-Holsten afstås

 • grundloven bliver revideret

 • parlamentarismen indføres