Politiske og militære kampe efter enevælden 3v

 • Martsrevolutionen - Enevælden afskaffes

  Enevælden bliver afskaffet som følge af Martsrevolutionen
 • Period: to

  1. Slesvigske krig

  Også kendt som Treårskrigen! Den dansk-tyske krig, som følge af den danske helstat 1848
 • Ånden fra 1848

 • Period: to

  Problemstillinger

  Hvad førte frem til krigsudbruddet i 1864? (diakron analyse)Diskuter hvorledes Novemberforfatningen var kontroversielPå hvilke måder havde krigen i 1864 efterfølgende betydning for danskerne og prøjserne?Diskuter på hvilken måde den sidste slesvigske krig havde indflydelse på det danske samfund
 • Indførelsen af Grundloven

 • Londontraktaten

  Aftale med stormagterne - danmark skal forblive en helstat.
 • Novemberforfatningen

  DK gik imod Stormagtsaftalerne i 1851-1852Konsekvenser af overstående blev den anden Slesvigske krig (1864), og Grundlovs revisionen (1866)
 • Period: to

  2. Slesvigske krig

 • Period: to

  Forfatningskampen

 • Grundlovs revisionen

  Grundlovens første ændring
  Ændringen blev fortaget som følge af de to Slesvigske krige.
 • Partiet Venstre stiftes

  Stemmerne kom primært fra landet og gårdmænd. Gik alene ind for folketingsparlamentarisme, da de havde flertal i Folketinget.
 • Period: to

  Provisorietiden

  Provisorisk finansplan - midlertidig
 • Positiv parlamentarisme

  Den positive parlamentarisme bliver indført. Dvs. man kan ikke danne regering, hvis man har flertallet i mod sig.
 • Den nye Grundlov

  Kvinder og tyende får stemmeret til Folketinget og landstingett