De Slesvigske Krige

 • Period: to

  Den franske revolution

  Den franske revolution, som foregik fra 1789-1799, har haft en stor medvirken til, at den 1. slesvigske krig kom. Det var den fordi, at det i Frankrig havde medført enevældens fald og det fik borgerne i Slesvig-Holsten til at tro på bedre livsforhold.
 • Period: to

  Februarrevolutionen 1848

  Februarrevolutionen var en revolution, der berørte næsten alle europæiske lande. Den var centreret i Paris, da det var der, at urolighederne startede med, at det franske folk protesterede for at få mere ligestilling i befolkningen og det bredte sig hurtigt til resten af Europa, hvor det også udmundede sig i voldsomme uroligheder.
 • Period: to

  1. Slesvigske Krig (Treårskrigen)

 • Period: to

  Fredericia, Felttoget 1849

  Den 9. maj, 1849 blev Fredericia belejret af den Slesvig-holstenske hær, under general Bonin. Der blev nu bygget skanser af belejrerne. Fredericia var en enorm vigtig by for danskerne da det var den eneste vej til Fyn. Efter ca. 2 måneders belejring, den 6. juli, angreb danskerne, Fredericia, og genvandt den vigtige transport by, Fredericia.
 • Period: to

  2. Slesvigske Krig

 • Period: to

  Slaget ved Dybbøl Mølle

  Ved Dybbøl Mølle, tabte de danske soldater i 1864 en stor kamp om Møllen, mod preusserne. Hvor det senere blev et dansk symbol på soldaternes tapperhed under den 2. slesvigske krig.
 • Period: to

  Kampen om Als

  Den 29. Juni, 1864 stormede 2500 preussiske soldater, i 600 både Als, men danskerne på Als, var alt for få og deres forsvarssystem var alt for uorganiseret, så danskerne blev nød til at sende redningflåder til Als og den 1. Juli forlod den sidste danske soldat Als.