Danmark historien i 1800tallet

 • Period: to

  Danmark i 1800 tallet

 • Søslaget på reden

 • Bombardement I KBH af England

 • Staten bankerot

 • Mister Norge til Sverige

  Det gjorde vi under wienerkongressen
 • Ny skolelov

  7 års undervisningspligt for alle børn!!!!!!!
 • Der er et yndigt land

  Adam Oehlenschläger han skrev sangen som blev DKs nationalsang.
 • Danmark tilbage på fode igen efter striden med England

  Fransk revolution breder sig.
 • Stænderforsamling oprettet

  Rådgivende forsamling som skal rådgive kongen, som han kan tage til sig hvis han har lyst til det.
 • Kornsalgsperioden

 • Frederik 6 dør

 • Christian 8 døde pludseligt.

 • Revolution i Europa

  Frederik 7 afskaffede enevælden
 • Første Slesvigske krig udbryder 1848-1850

 • Frederik 7 underskrev grundloven

 • Fri konkurrence

  fri konkurrence indført som princip for det økonomiske system.
 • 2 Krig mod Preussen + slesvig holsten: slaget ved Dybbøl 18 April

 • Økonomisk højkonjuktur

  Voksede både arbejdsstyrke og antallet af hestekræfter stærkt.
 • Industrialisering

  Der kom en masse fabrikker frem af alle mulige slags. (metalfabrikker, papfabrikker, kemiske fabrikker osv)