Historie tidslinje

 • Slaget på reden

  varede i over 4 timer og foregik lige uden for København den 2. april Danmark tabte til den britiske flåde og danskernes flåde blev ødelagt og DK var tvunget til opgive sin neutralitet i revolutionskrigene.
 • Københavns bombardement

  Den 2. til den 7. september regnede ildkuglerne over Dk
 • National Bankens oprettelse

  Det blev oprettet som privat aktieselskab og skulle være uafhængig af Staten
 • Christian den 9.

  blev konge
 • Orla Lehmans tale

  Bondemøde, hvor han argumenterede for at bønder var bedst tjent med demokratisk forfatning.
 • Period: to

  Den første slesvigske krig

  Kendt som den Slesvig-Holstenske krig og det var en dansk borgerkrig om løsrivelse
 • Grundloven

  Da kongen havde valgt at trække sig tilbage for magten, gik D.G. Monrad og Orla Lehman igang med at skrive det vi i dag kender som grundloven
 • Frederik den 7.

  døde den 15. november
 • Novemberforfatningen

  18/11 var der et forsøg på af løse de forfatningsmæssige problemer i forhold til løsrivelse af Slesvig, Holstein og Lauenborg efter helstatsforfatningen i 1855
 • anden slesvigske krig

  Igen kamp om løsrivelse fra 1/2-1864 til 20/7-1864
 • Estrup

  Forhandling om ny grundlov. Estrup argumenterede for den højst beskattede femtedel af landets borgere skulle have valgret til landstinget
 • Oprettelse af partiet "Venstre"

  Blev stiftet ved samling af forskelige partiske grupper
 • Rubens Dampvæveri

  Jern, kul og bomuld støtter hele nutidens industrielle udvikling.
  Kul --> Motorkraft
  Jern --> Maskiner
  Bomuld --> Tøj
 • Christian den 9.

  døde
 • første verdenskrig

  Krigen startede
 • Kvinder får stemmeret

  Efter mange demonstrationer osv. fik kvinderne endelig kæmpet sig til stemmeret.