Skærmbillede 2017 10 25 kl. 09.40.54

Den industrielle revolution

 • Kornsalget starter

  Fører til stor økonomisk vækst
 • Begyndende liberalisme

 • Første jernbane i Danmark

 • Enevælde afskaffes

 • Grundlov i Danmark

 • Den industrielle revolution starter

 • Oprettelse af landbohøjskolen

  Fører til stor teknologisk udvikling og en øget produktion
 • Slaget ved Dybbøl Mølle

 • Slaget på fælleden

 • Danmark får sit første el-værk

 • Arbejdgiverforeningen dannes (DA)

 • De samvirkende Fagforbund (DsF) stiftes

  i 1976 bliver det til LO
 • Septemberforliget

 • Systemskifte

  Parlamentaristisk demokrati i Danmark
 • Valgret til kvinder - kommunalvalg

 • Valgret til kvinder - rigsdagen

 • Den første radioudsendelse

 • Danmarks første socialdemokratiske regering

 • Den industrielle revolution slutter