• Liberalismens fødsel

  Liberalismens fødsel
  Liberalismens fader, Adam Smith, skriver en bog i 1776, hvor han kritiserer merkantilismens statsstyring af økonomien.
 • Den Franske Revolution

  Den Franske Revolution
  I 1789 begynder Den Franske Revolution. Franskmændene vælter kongen for at indføre demokrati. Det holder ikke så længe, men er med til at starte tankerne om demokrati i Danmark.
 • Slaget på Reden

  Slaget på Reden
  Under Napoleonskrigene var England bange for at danmarks flåde ville slå sig sammen med den franske flåde, og derfor ødelægger de den danske flåde.
 • Statsbankerotten

  Statsbankerotten
  Den danske stat gennemførte i 1813 en pengereform, som blandt liberalister siden blev kaldt 'statsbankerotten', selvom der faktisk ikke var tale om en erklæret fallit med standsning af alle betalinger og eliminering af kreditorernes fordringer.
 • Danmark giver afkald på Norge

  Som konsekvens af slaget på Reden, bliver Danmark ufrivilligt en del af Napoleonskrigene. I 1814 bliver der så lavet en fredsaftale, som tvinger Danmark til at give afkald på Norge til Sverige.
 • Kornpriserne stiger

  Kornpriserne stiger
  Den øde industrialisering og vandring fra land til by i Europa fik efterspørgsel på korn - prisen - og derfor prisen til at stige, derfor oplevede dansk landbrug voksende indtjening.
 • Frederik d.7 bliver konge

  Frederik d.7 bliver konge
  Efter Christians d.8 død, var Frederik d. 7 indstillet på at opgive sin enevældige magt. Da det rygtedes i København, kom der er en stor demonstration den 21. marts, hvilket fik kongen til at afgive sin magt.
 • Danmarks første grundlov

  Danmarks første grundlov
  Midt under krigen var enevælden i Danmark blevet afskaffet og et demokratisk styre etableret. Den 5. juni 1849 blev Danmarks grundlov, underskrevet.
 • Treårskrigen afsluttes

  Treårskrigen afsluttes
  Da treårskrigen afsluttes med en dansk sejr, får vi lov til at beholde Slesvig og Holsten.
 • Slaget ved Dybbøl

  Slaget ved Dybbøl
  Som efterfølge af den danske sejr i treårskrigen, angriber Preusen Danmark. Det ender ud i et stort slag ved Dybbøl hvor Danmark må se sig slået efter at Preusen får hjælp af Østrig-Ungarn. Da Danmark er blevet slået mister vi Slesvig og Holsten og den danske grænse bliver rykket op til Kongeåen.