Danmark 1800-tallet

 • Englandskrigene 1801 - 1807

 • Københavns bombardement

 • slaget på reden

 • det jødiske frihedsbrev

 • Danmark mister Norge

  Der udsendtes en anordning som gør at almindelige jøder får borgerret.
 • Nationalsangen - Der er et yndigt land

 • Grundtvigianismen

  social og kulturel strømning
 • forbudt at flage for private

 • nationalliberalismen

  1840'erne
 • 1848 - 1851 Treårskrigen

 • Christian d. 8 dør

  Stillede regeringen en forfatningsændring i udsigt der fatsholdte adskillelsen mellem kongeriget og hertugdømmerne.
 • Grundloven fra 1849 er Danmarks forfatning

 • Junigrundloven

  Danmarks første grundlov underskrives af Kong Frederik d. 7
 • Grundtvigianismen opfattes som en fasttømeret bevægelse

 • Martskundgørelsen

  Det afgørende skridt mod krigen 1864
 • Krig

  Dansk nationalidentitet ændrede sig.
  Første februar erklærede Preussen og Østrig Danmark krig.
  Tog stilling på Dybbøl, som blev erobret af Preusserne d. 18 april.
  Sidste juli erobrede de tyske tropper alt, Danmark måtte afstå Slesvig, Launburg og Holsten.
 • Det moderne gennembrud 1864 - 1901

  systemskifte i 1901 - venstreregering.
 • slaget ved dybbøl mølle

 • Forfatningskampen 1866 - 1901

  1866 - de nationalliberale mister deres førestilling som afsløring for den dansk- slesvigske fællesforfatning. Dannes en ny grundlov, som gav landstinget en ny sammensætning der styrkede de store jordbesidders indflydelse.
 • venstre danner eget parti

 • Danmark får et arbejderparti

 • Folketinget

  Det forenede venstre opnår flertal i folketinget
 • lovforslag om kvindernes valgret (nr. 7)