1800-tallet i Danmark

 • Period: to

  Danmark i 1800-tallet

 • Slaget ved Reden

  København bliver angrebet af England. Danmark taber.
 • København bombarderes af England

  København bombarderes af England
  England tager flåden.
 • Napoleonskrigene

  Danmark deltager og er på "tabernes" side.
 • Statsbankerotten

 • Norge afstås til Sverige.

  Nederlaget i Napoleonskrigen (1807-1814) tvinger Danmark til at afstå Norge til Sverige
 • Antijødiske uroligheder i Købehavn

 • Valg til de nye stænderforsamlinger

 • Indførelse af borgerrepræsentationer og sogneforstanderskaber

 • Danmarks første højskole

 • Enevælden afskaffes

  Christian den 8. dør. Frederik den 7. bliver konge. Enevælden bliver afskaffet af Frederik den 7.
 • Junigrundloven

  Danmarks første grundlov.
 • Tabet af Slesvig-Holsten

  Tabet af Slesvig-Holsten
 • Det forenede Venstre dannes

 • Period: to

  Høj økonomisk vækst i Danmark

  Befolkningstilvækst, Vandring til byerne, Udvandring til Amerika, Nye teknologiske udviklinger som f.eks: Den første telefon (1881), Den første bil på gaden (1886) og elektrisk gadeblysning (1892).
 • Slaget på Fælleden

  Louis Pio fængsles
 • Systemskifte. Parlamentarisme indføres