Grundtvig

1800-tallets Danmark

 • Fornyelse af neutralitetsforbundet

  Fornyelse af neutralitetsforbundet
  Danmark fornyer neutralitetsforbundet fra 1780, hvilket blev betragtet som en fjendtlig handling.
  Syv år senere indledte englænderne Københavns bombardement.
 • Slaget på Reden

  Slaget på Reden
  Admiral Nelson førte slaget, og en stor del af Danmarks flåde blev ødelagt.
 • Københavns bombardement

  Københavns bombardement
  Englænderne indleder et bombardement mod Danmark, som rammer hovedstaden København.
 • Fredstraktat

  Fredstraktat
  England og Sverige indgår en fredstraktat i Kiel. Danmark afstår Norge til Sverige
 • Danmark til Ejderen

  Danmark til Ejderen
  Orla Lehmanns tale "Danmark til Ejderen" Kildetekst : Orla Lehmanns tale "Danmark til Ejderen" 28. maj 1842
 • Tre-årskrigen

  Tre-årskrigen
  Preussen erklærer Danmark krig, som strækker sig fra den 24. marts 1848 til den 31. december 1851
 • Slaget ved Dybbøl

  Slaget ved Dybbøl
  Krig mellem Danmark, Østrig og Preussen Kildetekst : Agnes Gads Dagbog 1864 - Dybbøls fald
 • Louis Pio's tale "Maalet er fuldt"

  Louis Pio's tale "Maalet er fuldt"
  Louis Pio holder sin tale på Københavns Nørre Fælled for at støtte arbejderne i deres strejke.
  Politiet møder op og der udspiller sig "Slaget på Fælleden" Kildetekst : Louis Pio "Maalet er fuldt" 1872
 • Attentatforsøg på Estrup

  Attentatforsøg på Estrup
  Mislykket mordforsøg på Konseilpræsidenten Kildetekst : Attentat på Konseilpræsidenten - Leder i Politiken 22. okt 1885
 • Kvindernes valgret

  Kvindernes valgret
  Grundloven blev udvidet til at valgretten skulle omfatte kvinder og tyende. Kildetekst : Carl Ploug i landstinget om kommunal valgret til kvinder
 • Kvindernes rolle på arbejdsmarkedet

  Kvindernes rolle på arbejdsmarkedet
  Maren Vests erindringer om det at være ufaglært kvinde i begyndelsen af 1900-tallet. Dikteret af Maren i 1932 Kildetekst : En ufaglært kvindes erindringer