Industrialiseringen

 • De store landboreformer starter

 • Period: to

  Industrialiseringen

 • Spindemaskinen

 • James Watts dampmaskine

 • dampskibet

 • første jernbane i DK

 • Enevælden afskaffes, grundloven indføres

 • Den første slesvigske krig.

 • Grundlov

 • Krig mod Preussen - Danmark mister hertugdømmerne

 • Karl Marx stifter Internationale

 • Fagforeninger begyndte

 • første socialistiske parti

 • Socialdemokratiet stiftes

 • murestrejke

 • Tilladt for piger at tage studentereksamen

 • Første telefon (Graham Bell)

 • Første andelmejeri

 • Daimler og Benz: Benzindreven bil

 • andelsslagteri

 • lov om alderdomsunderstøttelse

 • De Samvirkende Fagforbund (LO)

 • kvinderådet

 • Jydske snedkere strejke

 • Skolereform

 • radikale venstre

 • arbejdsløshedskasseloven

 • Fords samlebåndsproduktion

 • Første voldgiftslov

 • Kvinder får valgret

 • folkeskoleloven