• Junigrundloven

 • Period: to

  Demokrati

 • Tyendeloven

 • 2. Slesvigeske krig

 • gennemsete grundlov

 • socialdemokraterne

 • forfatningskampen

  1885-1894
 • Frederik bajer

  foreslog at kvinder skulle hav kommunal stemmeret
 • systemskifte

  valgsejr til ventstre
 • grundlovsændring

 • kvinders stemmeret

 • Period: to

  Mellemkrigstiden

  Kaos i samfundet, folket stemte på partier som ønskede demokratiet afskaffet. De stemte på kommunisterne og fascisterne. Der var økonomisk krise
 • påskegrisen

  Påskekrisen er den parlamentariske krise, der opstod i Danmark mellem 29. marts 1920 og 4. april 1920, da Kong Christian 10. imod Folketingets flertal afskedigede Ministeriet Zahle II i håb om at udløse et folketingsvalg, der kunne give flertal for at indlemme Flensborg i Danmark.
 • afskaffelse af revselsretten

 • steinckes socialreform

  han indførte velfærdsstaten
 • kanslergade forliget

 • folkestyret og parlamentarismens gennembrud

  blev indskrevet i grundloven