Danmarkshistorien

 • Period: Jan 1, 800 to Jan 1, 1050

  Vikingetiden

 • Period: Jan 1, 960 to Jan 1, 987

  Harald Blåtand regerer

  Hustru var Thyra og sønnen var Gorm den Gamle.
  Dette er cirka tal
 • Jan 1, 975

  Kvinder havde ret til at blive skilt

  Ifølge kilde "En arabisk købmand i Hedeby" side 45 i Danmarkshistorien.
 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1500

  Middelalderen

 • Period: Jan 1, 1500 to

  Reformationen og Renæssancen

 • Jan 1, 1536

  Reformationen gennemføres i Danmark

  Gejstligheden mister sin frie status og privilegier
 • Period: to

  Kong Frederik III

 • Period: to

  Enevældens tidsalder

 • Voldsom pestepidemi i København

 • Period: to

  Svenskekrigen

  Kong Frederik III angriber, kong Karl den 10. Gustav af Sverige besætter hertugdømmerne og Jylland. Sverige er i krig mod Polen.
 • Kong Karl 10. Gustav af Sverige dør

 • Enevælden indføres

  Borgerne har en kæmpe økonomisk styrke, så stændersamfundet er brudt sammen, da adelen er forsvundet.
  Der bliver indkaldt til Stænderforsamling i 1660, hvor adelen nægter at betale skatter og tolde, som er nødvendige for at få riget til at hænge sammen. Kongen laver derfor en alliance til stænderne, hvor han laver nogle nye adelige titler, så borgerne kan ophæves til adel efter kongens ønske. Til gengæld for kongen så enevælden.
 • Sidste store pestepidemi i København

  En tredjedel af Københavns befolkning dør
 • Slaget på reden

 • Københavns bombardement

 • Danmark mister Norge

 • Danmark går bankerot

 • Bondevennernes selskab dannes

  De krævede lige vilkår, som værnepligt, beskatning af jord, og om støtte til overgang fra fæste til selveje. Dette afslår kongen, og indfører i stedet cirkulæret, hvor rettigheder tages fra bønderne, hvilket får borgere og bønder til at gøre modstand mod enevælden.
 • Period: to

  Treårskrigen

  Hertugdømmernes kamp for at blive en del af Det Tyske Hertugdømme. Tyskland ønsker, at Danmark kun skal gå til Kongeåen, hvor den danske nationalliberalistiske gruppe "Danmark til Ejderen" vil bevare Slesvig og afgive Holsten
 • Grundloven

  Danmarks første og liberale grundlov, som gælder Kongeriget Danmark, altså ikke gælder hertugdømmerne, der derimod havde stænderforsamlingen.
 • Novemberforfatningen

  En forfatning til grundloven, der gælder Kongeriget og Slesvig, da den gamle opdeling af grundlov til Kongeriget og stænderforsamling i hertugdømmerne ikke fungerede.
 • Krigen i 1864

  Bismarck sendte en hær op igennem Jylland, efter Novemberforfatningen ikke blev trukket tilbage. Resulterede i at Danmark mister 1/3 territorie og 2/3 befolkning
 • Ny grundlov

  Mere konservativ, efter tilliden til nationalliberalisterne er svækket, denne styreform holder indtil 1901
 • Period: to

  Første Verdenskrig