Danmark i 1800-tallet (Chris og Michelle)

 • Liberalismen overtager.

  Gennem den første halvdel af 1800-tallet var der sket en afvikling af statens økonomiske aktiviteter, og med næringsfrihedsloven af 1857 blev den frie konkurrence indført. Liberalismen havde afløst merkantilismen som dominerende økonomisk teori.
 • Period: to

  DK i 1800 (Chris og Michelle)

 • Slaget på reden

 • Københavns bombardement

 • Statsbankerot og krise

 • Mister Norge + skoleloven.

  Tabte Norge til Sverige. skoleloven blev indført: alle skulle undervises! enten i skole eller derhjemme.
 • kornsalgsperiodens vækst forplantede sig tydeligt.

  De første der fik fordel af kornsalget var de købmænd der opkøbte og vidersolgte kornet. også andre grupper fik fordel af de voksende indkomster på landet. håndværkere og handlende kunne sælge flere varer til gårdmændende.
 • Tillid til staten

  Tilliden til pengevæsnet var ved at være genatbleret efter statsbankerotten i 1813.
 • Enevælden afskaffes

  1848-49, enevælden blev afskaffet og junigrundloven blev indført.
 • Kraftig vækst i antallet og størrelsen af jernbanestøberier.

  Som følge af udviklingen inden for landbruget. på dette tidspunkt var der kun forholdsvis få fabriksarbejdere.
 • Næringsfirhedsloven

  Den frie konkurrence blev indført som princip for hele det økonomiske system.(efter en overgangsordning på 5år)
 • Militært nederlag.

  Vi mister Slesvig-holsen til Preussen.
 • Arbejdsstyrken og hentekrafterne voksede.

  i den økonomiske højkonjuktur omkring 1870 voskede både arbejderstyrken og antallet af hestekrafter stærkt.
 • Det første andelsmejeri.