Landbrug

landbrugets udvikling

 • Period: to

  Udviklingen på landet

 • den første dampmaskine i Danmark

  den første dampmaskine i Danmark
 • den store tømrerstrejke i københavn

 • storbrand i KBH

 • slaget på Reden

 • København bombarderes. England tager flåden.

 • statsbankerotten

 • skoleloven oprettes

 • Oprør i Tugt-, Rasp- og forbedringshuset

 • valg til de nye stænderforsamlinger

 • stramning af censuren

 • Enevælden afskaffes. Junigrundlov.

 • Dansk landbrug får dobbelt jack-pot

 • militær nederlag. Slesvig-Holsten afstås

 • den reviderede grundlov

 • Det forenede Venstre dannes.

 • Tyskland lukkede for importen af levende kvæg

 • Det første andelsmejeri

 • Storlockout. Septemberforlig.

 • Systemskiftet. Parlamentarismen indføres.

 • det radikale venstre dannes

 • den første radikale regering

 • Augustloven.