Danmark i 1800-tallet

By jacobnb
 • Stavnsbåndet ophæves

  Stavnsbåndet ophæves
  Bønderne bliver frie til at vælge sted.
 • Slaget på reden

  Slaget på reden
  Slaget på Reden var et søslag, der blev udkæmpet fordi England ville have Danmark ud af det væbnede neutralitetsforbund
 • Københavns bombardement

  Københavns bombardement
  England bombede København og krævede at Danmarks flåde skulle gives til England
 • Statsbankerot

  Statsbankerot
  Da nepoleon tabte krigen og Danmark var på tabernes side og havde brugt mange penge på krigen gik Danmark statsbankerot
 • Danmark mister Norge

  Danmark mister Norge
  Danmark var på tabernes side i napoleonskrigene og måtte afgive Norge til Sverige
 • 1. selsvigske krig (treårskrigen)

  1. selsvigske krig (treårskrigen)
  Treårskrigen eller 1. Slesvigske krig fra 1848 til 1850 var en borgerkrig. Den er i Tyskland også kendt som den Slesvig-Holstenske krig.
  Denne krig vinder Danmark
 • Grundloven

  Grundloven
  Grundloven blev inført i Danmark
 • 2. Slesvigske krig

  2. Slesvigske krig
  Tyskland for hjælp af preussen da tyskerne tabte den første krig. Danmark var slet ikke forberedt og Krigen førte til at Danmark mistede hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig (Sønderjylland) helt op til Kongeåen.
 • Genforeningen

  Genforeningen
  Tyskland taber 1. verdenskrig og der bliver stemt om hvem der skal have hvilke helstater og grænsen blev der hvor vi har den i dag.