Sistemes operatius

  • Anys 40

    Anys 40
    Arrel de de la Segona Guerra Mundial va sorgir l'informàtica. No existia el so i els programadors interactuaven amb el hardware a través del llenguatge màquina.
  • Anys 50

    Anys 50
    Amb l'objectiu de facilitar l'interacció entre persona i ordinador, apareixen els conceptes com el monitor resident, procesament per lots i el emmagatzematge temporal. Es crea el primer Sistema Operatiu per a un ordinador IBM 704. L'unic que feia era començar l'execució d'un programa quan l'anterior acabava.
  • Anys 60

    Es produeix una revolució al camp dels SO. Apareixen conceptes com sistema multitasca, multiusuari, multiprocessador i sistema a temps real.
    -Sistema multitasca
    -Sistema multiusuari
    -Sistema multiprocessador
    -Sistema a temps real
  • Anys 70

    Amb l'avanç de la electrónica, va poder començar a crearse circuits amb milers de transistors en un centímetre quadrat de silici, el que portaria a desenvolupar els primers sistemes integrats.
  • Anys 80

    Anys 80
    Es va començar a deixar de costat el rendiment i a buscar que el SO sigues amigable, sorgint les interfícies gràfiques.
    Neixen el sistemes operatius com per exemple MacOS, MS-DOS, OS/2.
    -MS-DOS (Micro Soft Disk Operating System)
    -MacOS
    -OS/2: Sistema operatiu de IBM.
  • Anys 90

    Apareix Linux (que posteriorment es juntaria amb GNU), Solaris, Microsoft Windows NT, Windows, FreeBSD.
  • Any 2000 WINDOWS

    Any 2000 WINDOWS
    Es va posar en circulació la versió Windows NT 5.0
  • Any 2001 MAC

    Any 2001 MAC
    El 24 de Març de 2001 es va llançar la primera versió oficial de Mac OS X.
  • Any 2001 WINDOWS

    Any 2001 WINDOWS
    Es va llençar Windows XP.
  • Any 2002 MAC

    El MAC OS X v 10.2 JAGUAR va sortir el 23 d'Agost de 2002 amb més de 150 millores.
  • Any 2003 WINDOWS

    Es va llençar WIndows Server 2003
  • Any 2003 MAC

    El 24 d'Octubre de 2003 es va llençar la versió 10.3 PANTHER que va incluir tantes o més millores que l'anterior.
  • Any 2005 MAC

    La versió 10.4 TIGER va sortir al mercat el 29 d'Abril de 2005.
  • Any 2006 WINDOWS

    Va sortir Windows Vista.
  • Any 2007 MAC

    Any 2007 MAC
    26 d'Octubre de 2007 va sortir la versió 10.5 LEOPARD.
  • Any 2009 MAC

    Any 2009 MAC
    La versió 10.6 SNOW LEOPARD incluia millores de rendiment, eficiencia i estabilitat més que d'apariencia. Va sortir el 28 d'Agost de 2009.
  • Any 2009 WINDOWS

    Es va llençar el Windows 7.
  • NOVES VERSIONS MAC

    NOVES VERSIONS MAC
    El Juliol de 2011, la versió 10.7 LION va ser llençada.
    El 12 de Febrer de 2012, la versió 10.8 MOUNTAIN LION.
    El 22 d'Octubre de 2013, la 10.9 MAVERICKS.
    El 2 de Juny de 2014, la 10.10 YOSEMITE.
    I el 8 de Juny de 2015 la versió 10.11 EL CAPITAN.
  • Any 2012 WINDOWS

    Any 2012 WINDOWS
    Windows 8 es llança el 26 d'octubre de 2012.
  • Any 2015 WINDOWS

    Any 2015 WINDOWS
    Windows 10 es l'ultim Sistema Operatiu de Windows. Va ser llençat al public el 29 de Juliol de 2015.
  • Any 2016 MAC

    Any 2016 MAC
    L'ultima versió del MAC OS X, la 10.12 SIERRA ha sigut llençada el 20 de Septembre de 2016 a través de la Mac App Store.