Sistemes operatius

 • Anys 40

  Anys 40
  Arrel de de la Segona Guerra Mundial va sorgir l'informàtica. No existia el so i els programadors interactuaven amb el hardware a través del llenguatge màquina.
 • Anys 50

  Anys 50
  Amb l'objectiu de facilitar l'interacció entre persona i ordinador, apareixen els conceptes com el monitor resident, procesament per lots i el emmagatzematge temporal. Es crea el primer Sistema Operatiu per a un ordinador IBM 704. L'unic que feia era començar l'execució d'un programa quan l'anterior acabava.
 • Anys 60

  Es produeix una revolució al camp dels SO. Apareixen conceptes com sistema multitasca, multiusuari, multiprocessador i sistema a temps real.
  -Sistema multitasca
  -Sistema multiusuari
  -Sistema multiprocessador
  -Sistema a temps real
 • Anys 70

  Amb l'avanç de la electrónica, va poder començar a crearse circuits amb milers de transistors en un centímetre quadrat de silici, el que portaria a desenvolupar els primers sistemes integrats.
 • Anys 80

  Anys 80
  Es va començar a deixar de costat el rendiment i a buscar que el SO sigues amigable, sorgint les interfícies gràfiques.
  Neixen el sistemes operatius com per exemple MacOS, MS-DOS, OS/2.
  -MS-DOS (Micro Soft Disk Operating System)
  -MacOS
  -OS/2: Sistema operatiu de IBM.
 • Anys 90

  Apareix Linux (que posteriorment es juntaria amb GNU), Solaris, Microsoft Windows NT, Windows, FreeBSD.
 • Any 2000 WINDOWS

  Any 2000 WINDOWS
  Es va posar en circulació la versió Windows NT 5.0
 • Any 2001 WINDOWS

  Any 2001 WINDOWS
  Es va llençar Windows XP.
 • Any 2001 MAC

  Any 2001 MAC
  El 24 de Març de 2001 es va llançar la primera versió oficial de Mac OS X.
 • Any 2002 MAC

  El MAC OS X v 10.2 JAGUAR va sortir el 23 d'Agost de 2002 amb més de 150 millores.
 • Any 2003 WINDOWS

  Es va llençar WIndows Server 2003
 • Any 2003 MAC

  El 24 d'Octubre de 2003 es va llençar la versió 10.3 PANTHER que va incluir tantes o més millores que l'anterior.
 • Any 2005 MAC

  La versió 10.4 TIGER va sortir al mercat el 29 d'Abril de 2005.
 • Any 2006 WINDOWS

  Va sortir Windows Vista.
 • Any 2007 MAC

  Any 2007 MAC
  26 d'Octubre de 2007 va sortir la versió 10.5 LEOPARD.
 • Any 2009 WINDOWS

  Es va llençar el Windows 7.
 • Any 2009 MAC

  Any 2009 MAC
  La versió 10.6 SNOW LEOPARD incluia millores de rendiment, eficiencia i estabilitat més que d'apariencia. Va sortir el 28 d'Agost de 2009.
 • NOVES VERSIONS MAC

  NOVES VERSIONS MAC
  El Juliol de 2011, la versió 10.7 LION va ser llençada.
  El 12 de Febrer de 2012, la versió 10.8 MOUNTAIN LION.
  El 22 d'Octubre de 2013, la 10.9 MAVERICKS.
  El 2 de Juny de 2014, la 10.10 YOSEMITE.
  I el 8 de Juny de 2015 la versió 10.11 EL CAPITAN.
 • Any 2012 WINDOWS

  Any 2012 WINDOWS
  Windows 8 es llança el 26 d'octubre de 2012.
 • Any 2015 WINDOWS

  Any 2015 WINDOWS
  Windows 10 es l'ultim Sistema Operatiu de Windows. Va ser llençat al public el 29 de Juliol de 2015.
 • Any 2016 MAC

  Any 2016 MAC
  L'ultima versió del MAC OS X, la 10.12 SIERRA ha sigut llençada el 20 de Septembre de 2016 a través de la Mac App Store.