Evolució dels sistemes operatius

 • Sorgeix la informàtica

  Arrel de de la Segona Guerra Mundial va sorgir l'informatica. No existien els SO i els programadors interactuaben amb el hardware a través del llenguatge maquina.
 • Apareixen els conceptes com el monitor

  Apareixen els conceptes com el monitor
  Amb l'objectiu de facilitar l'interacció entre persona i ordinador, apareixen els conceptes com el monitor resident, procesament per lots (batch processing) i el emmagatzematge temporal. Es crea el primer Sistema Operatiu per a un ordinador IBM 704. L'unic que feia era començar l'execució d'un programa cuan l'anterior acababa.
 • Revolució al camp dels SO.

  Es produeix una revolució al camp dels SO. Apareixen conceptes com sistema multitasca, multiusuari, multiprocessador i sistema a temps real. Sistema multitasca: Executar procesos o aplicacions al mateix temps. Compartint un o mes procesadors.
  Sistema multiusuari: Proveeir servei i procesament a varis usuaris simultaniament.
  Sistema multiprocessador: Utilitzar dos o mes CPUs.
  Sistema a temps real: No te importacia l'usuari sino els processos
 • UNIX

  UNIX
  Apareix UNIX, la base de la gran majoria de Sistemes Operatius d'avui dia.
 • CIRCUITS

  Amb l'avanç de la electronica, va poder començar a crearse circuits amb milers de transistors en un centimetre cuadrat de silici, lo que portaria a desarrollar els primers sistemes integrats. Es produeix un boom en cuestió d'ordinadors personals, apropant aquests al public en general. Aixo fa que es multipiqui el desenvolupament, creant el lleguantge de programació C.
 • Naixen MacOS, MS-DOS i OS/2

  Naixen MacOS, MS-DOS i OS/2
  Es va començar a deixar de costat el rendiment i a buscar que el SO sigues amigables, surgint les interficies grafiques. Neixen el sistemes operatius com per exemple MacOS, MS-DOS, OS/2.
 • Apareix Linux

  Apareix Linux
  Apareix Linux (que posteriorment es juntaria amb GNU), Solaris, Microsoft Windows NT, Windows, FreeBSD.
 • Windows 2000.

  Windows 2000.
  El 17 de Febrer del 2000 es va posar en circulació la versió Windows NT 5.0 que es va anomenar Windows 2000. Aquest consta de 4 versions: Professional, Server, Advanced Server i Data Center Server.
 • Mac OS X

  Mac OS X
  El 24 de Març de 2001 es va llançar la primera versió oficial de Mac OS X. El 25 de Septembre del mateix any Apple va treure la nova versió 10.1 PUMA que incrementaba el rendiment del sistema a la vegada que incorporaba noves caracteristiques com la reproducció de DVD.
 • Windows XP.

  Windows XP.
  El 25 d'octubre de 2001 amb un aspecte i apariencia redisenyats i amb el servei d'ajuda i soport tecnic, es va llençar Windows XP. Producte de major venta de Windows fins al moment, debut a que es troba disponible en 25 idiomes. Versions: Home Edition, Professional, Media Center (2002).
 • MAC OS X v 10.2 JAGUAR

   MAC OS X v 10.2 JAGUAR
  El MAC OS X v 10.2 JAGUAR va sortir el 23 d'Agost de 2002 amb més de 150 millores.
 • Windows Server 2003,

  Windows Server 2003,
  El 2003 es va llençar WIndows Server 2003, que era un XP modificat per labors empresarials com a servidor. Més endavant van apareixer versions Server 2008, 2012 i 2016.
 • 10.3 PANTHER

  10.3 PANTHER
  El 24 d'Octubre de 2003 es va llençar la versió 10.3 PANTHER que va incluir tantes o més millores que l'anterior.
 • MAC 10.4 TIGER

  MAC 10.4 TIGER
  La versió 10.4 TIGER va sortir al mercat el 29 d'Abril de 2005. En aquesta versió van apareixer els primer equips "Mac Intel". Aplicacions millorades: Spotlight, Dashboard, iChat, QuickTime 7, Safari.
 • Windows Vista

  Windows Vista
  En 2006 va sortir Windows Vista, amb el sistema de seguretat més solit a la fecha. Aquest es reconegut per el diseny i apariencia completament nou.
 • 10.5 LEOPARD.

  10.5 LEOPARD.
  26 d'Octubre de 2007 va sortir la versió 10.5 LEOPARD. Contenia més de 300 noves funcions.
 • 10.6 SNOW LEOPARD

   10.6 SNOW LEOPARD
  La versió 10.6 SNOW LEOPARD incluia millores de rendiment, eficiencia i estabilitat més que d'apariencia. Va sortir el 28 d'Agost de 2009.
 • Windows 7

  Windows 7
  El 22 d'octubre de 2009 es va llençar el Windows 7, per al mon inalambric. També marca el debut de Windows Touch, per a usuaris amb pantalles táctils. Versions: Home Basic i Premium, Professional i Ultimate. Tot en versions 32 i 64 bits.
 • 10.7 LION

  10.7 LION
  El Juliol de 2011, la versió 10.7 LION va ser llençada.
 • 10.8 MOUNTAIN LION.

  10.8 MOUNTAIN LION.
  El 12 de Febrer de 2012, la versió 10.8 MOUNTAIN LION.
 • Windows 8

  Windows 8
  Windows 8 es llança el 26 d'octubre de 2012, un sistema operatiu renovat amb una interfaç totalment nova amb funcionalitat tactil o teclat i mouse. Mes endavant es llança una actulització gratuita del Windows 8.1.
 • 10.9 MAVERICKS.

  10.9 MAVERICKS.
  El 22 d'Octubre de 2013, la 10.9 MAVERICKS.
 • 10.10 YOSEMITE.

  10.10 YOSEMITE.
  El 2 de Juny de 2014, la 10.10 YOSEMITE.
 • 10.11 EL CAPITAN.

  10.11 EL CAPITAN.
  El 8 de Juny de 2015 la versió 10.11 EL CAPITAN.
 • Windows 10

  Windows 10
  Windows 10 es l'ultim Sistema Operatiu de Windows. Va ser llençat al public el 29 de Juliol de 2015.
 • MAC OS X 10.12 SIERRA

  MAC OS X 10.12 SIERRA
  L'ultima versió del MAC OS X, la 10.12 SIERRA ha sigut llençada el 20 de Septembre de 2016 a través de la Mac App Store.