EVOLUCIÓ DELS SISTEMES OPERATIUS

 • Creació de l'informàtica

  Creació de l'informàtica
  Arrel de de la Segona Guerra Mundial va sorgir l'informatica. Amb tal de poder enviar missatges de manera més segura, pels seus códis, i ràpida. Els programadors interactuaben amb el hardware a través del llenguatge maquina, no existeixen els sistemas operatius.
 • Incorporació dels ordinadors al món empresarial

  Incorporació dels ordinadors al món empresarial
  Amb l'objectiu de facilitar l'interacció entre persona i ordinador. Els ordinadors s'apropen al món empresarial. Apareixen els coneceptes com el monitor resident, procesament per lots (batch processing) i el emmagatzematge temporal. Durant aquesta década es crea el primer Sistema Operatiu per a un ordinador IBM 704. L'unic que feia era començar l'execució d'un programa cuan l'anterior acababa.
 • Revolució dels SO

  Es produeix una revolució al camp dels SO. Apareixen la multitasca, multiusuari, multiprocessador i sistema a temps real. SISTEMA MULTITASCA: Executar procesos o aplicacions al mateix temps. Compartint un o més procesadors. SISTEMA MULTIUSUARI: Proveeir servei i procesament a diversos usuaris simultaniament. SISTEMA MULTIPROCESSADOR: Utilitzar dos o mes CPUs. SISTEMA A TEMPS REAL: No te importància l'usuari, sino els processos.
 • UNIX (1969)

  UNIX (1969)
  Apareix UNIX, la base de la gran majoria de Sistemes Operatius d'avui dia.
 • Incorporació dels ordinadors als hogars

  Incorporació dels ordinadors als hogars
  Amb l'avanç de la electronica, es va poder començar a crear circuits amb milers de transistors en un centimetre cuadrat de silici, això portaria a desenvolupar els primers sistemes integrats. Es produeix un boom en cuestió d'ordinadors personals, apropant aquests al public en general. Aixo fa que es multipiqui el desenvolupament, creant el lleguantge de programació C.
 • -Rendiment +SO

  Es va començar a deixar de costat el rendiment i a buscar que el SO sigues amigables, surgint les interficies grafiques. Neixen el sistemes operatius com per exemple MacOS, MS-DOS, OS/2. MS-DOS (Micro Soft Disk Operating System): Microsoft va comprar QDOS i el va modificar. Va continuar fins la versio 7.1 cuan va deixar de funcionar.
 • Anys 80 (2)

  Anys 80 (2)
  MacOS: L'ordinador Macintosh Incluia característiques novedoses com GUI (Graphic User Interface), multitareas i mouse. Els usuaris acostumbrats a la linea de comandes van tachar el mouse de jogina. OS/2: Sistema operatiu de IBM. Es va desenvolupar conjuntament amb Microsoft i després es van separar.
 • Linux vs Solaris vs Microsoft Windows NT

  Linux vs Solaris vs Microsoft Windows NT
  Apareix Linux, Solaris, Microsoft Windows NT, Windows, FreeBSD. Linux: En principi treballaba en comandes, però més endavant es va implementar un servidor gràfic i gestors de finestres com KDE, GNOME.
  Solaris: Tipus Unix desarrollat per Sun Microsystems. Microsoft Windows / Windows NT: Familia de sistemes operatius de Windows. No va a arribar a ser un SO amb entorn gràfic fins el Windows 95. Més endavant el seguiria el Windows 98.
  FreeBSD: Inspirat en la 4.4 BSD-Lite de UNIX.
 • Windows 2000

  Windows 2000
  El 17 de Febrer del 2000 es va posar en circulació la versió Windows NT 5.0 que es va anomenar Windows 2000. Aquest consta de 4 versions: Professional, Server, Advanced Server i Data Center Server.
 • Mac OS X

  Mac OS X
  El 24 de Març de 2001 es va llançar la primera versió oficial de Mac OS X. El 25 de Septembre del mateix any Apple va treure la nova versió 10.1 PUMA que incrementaba el rendiment del sistema a la vegada que incorporaba noves característiques com la reproducció de DVD.
 • Mac OS X v 10.2 JAGUAR

  Mac OS X v 10.2 JAGUAR
  El MAC OS X v 10.2 JAGUAR va sortir el 23 d'Agost de 2002 amb més de 150 millores.
 • 10.3 PANTHER

  10.3 PANTHER
  El 24 d'Octubre de 2003 es va llençar la versió 10.3 PANTHER que va incluir tantes o més millores que l'anterior.
 • 10.4 TIGER

  10.4 TIGER
  La versió 10.4 TIGER va sortir al mercat el 29 d'Abril de 2005. En aquesta versió van apareixer els primer equips "Mac Intel". Aplicacions millorades: Spotlight, Dashboard, iChat, QuickTime 7, Safari.
 • Anys 2006

  Anys 2006
  En 2006 va sortir Windows Vista, amb el sistema de seguretat més solit a la fecha. Aquest es reconegut per el diseny i apariencia completament nou.
 • 10.5 LEOPARD

  10.5 LEOPARD
  26 d'Octubre de 2007 va sortir la versió 10.5 LEOPARD. Contenia més de 300 noves funcions.
 • 10.6 SNOW LEOPARD

  10.6 SNOW LEOPARD
  La versió 10.6 SNOW LEOPARD incluia millores de rendiment, eficiencia i estabilitat més que d'apariencia. Va sortir el 28 d'Agost de 2009.
 • Anys 2009

  Anys 2009
  El 22 d'octubre de 2009 es va llençar el Windows 7, per al món inalàmbric. També marca el debut de Windows Touch, per a usuaris amb pantalles táctils. Versions: Home Basic i Premium, Professional i Ultimate. Tot en versions 32 i 64 bits.
 • NOVES VERSIONS

  El Juliol de 2011, la versió 10.7 LION va ser llençada. El 12 de Febrer de 2012, la versió 10.8 MOUNTAIN LION. El 22 d'Octubre de 2013, la 10.9 MAVERICKS. El 2 de Juny de 2014, la 10.10 YOSEMITE. I el 8 de Juny de 2015 la versió 10.11 EL CAPITAN.
 • Any 2012

  Any 2012
  Windows 8 es va llançar el 26 d'octubre de 2012, un sistema operatiu renovat amb una interfaç totalment nova amb funcionalitat tàctil o teclat i mouse. Més endavant es llança una actulització gratuita del Windows 8.1.
 • MAC OS X (10.12 SIERRA)

  MAC OS X (10.12 SIERRA)
  L'ultima versió del MAC OS X, la 10.12 SIERRA ha sigut llençada el 20 de Septembre de 2016 a través de la Mac App Store.