La informática

Història de la Informàtica

 • Period: to

  Cuarta generación

   Se reemplaza las memorias de núcleos de magnéticos
  por los chips o microchips.
   Aparece el microprocesador Intel 4004.
   Se crean las primeras computadoras personales.
  La primera fue Altair 8800 creada por Bill Gates y
  Ed Roberts.
   Aparecen las supercomputadoras. El primer
  supercomputador fue el STAR-100 de CDC.
   Se desarrolla el lenguaje de programación C.
   Se crea la impresora de chorros de tinta o ink jet.
   Aparece el primer disco duro de 5,25 , de la
  compañía Seagate en 1980.
 • El primer computador personal

  El primer computador personal
  Al gener la revista Popular Electronics fa el llançament de l'Altair 8800, el primer computador personal reconegut com a tal. L'usuari interaccionava per mitjà d'interruptors muntats al davant de l'equip, i uns díodes lluminosos servien per llegir la sortida de dades en forma binària. Es funda Microsoft en fer un interpretador BASIC per a aquesta màquina.
 • Full de càlcul

  Full de càlcul
  Donen Bricklin crea el primer full de càlcul, més tard anomenat VisiCalc, el qual va donar origen a Lotus 1-2-3 (el 1982), Quattro Pro, i Excel.
 • Sistema operatiu

  Sistema operatiu
  Ells van comprar els drets de QDOS , un sistema operatiu desenvolupat per Tim Paterson i basat en CP/M, un sistema escrit per Gary Kildall, i el van negociar amb IBM com Microsoft DOS.
 • IBM ordinador personal

  IBM ordinador personal
  El 12 d'agost, IBM presenta el seu primer ordinador personal, l'IBM PC, reconegut popularment com a tal, amb el sistema operatiu PC-DOS i processador Intel 8088. IBM i Microsoft són coautors del sistema operatiu PC-DOS/MS-DOS, ja que IBM va ajudar Microsoft a polir els molts errors que el MS DOS tenia originalment.
 • Period: to

  Quinta generación

  Inteligencia Artificial
  Robótica: es el arte y ciencia
  Sistemas Expertos
  Aparecen las Redes de Comunicaciones
  Aparecen los procesadores paralelos
  Se crea el Sistema Operativo Windows
  Aparecen las placas de video
  En1984 Debuta el CD-rom
 • Processador

  Processador
  IBM presentà l'IBM XT amb un processador 8088 de 4,77 MHz de velocitat i un disc dur de 10 MB. Microsoft ofereix la versió 1.0 del processador de text Microsoft Word per a DOS i ARPANET i se separà de la xarxa militar que la va originar, de manera que ja sense fins militars es pot considerar aquesta data com el naixement d'Internet.
 • Sistema amb processador

  Sistema amb processador
  IBM va presentar l'IBM AT, un sistema amb processador Intel 286, bus d'expansió de 16 bits i 6 MHz de velocitat.
 • Sistema operatiu windows

  Sistema operatiu windows
  Microsoft presenta el sistema operatiu Windows, demostrant que els ordinadors compatibles amb IBM podien utilitzar també un entorn gràfic, igual que el que ja utilitzaven els ordinadors Mac d'Apple Computer.
 • Intel 80386

  Intel 80386
  Compaq treu al mercat el primer ordinador basat en el processador Intel 80386, avançant-se a IBM.
 • Period: to

  Sexta generación

  1990 World Wide Web.
  1994 GPS es introducido en los Estados Unidos.
  Se produce la masificación de Internet.
  Creación de los discos Blu-ray y discos HVD (holográficos)
  para almacenar grandes cantidades de información.
  computación es distribuida, ya que los procesos de
  las computadoras en red pueden realizar trabajos en paralelo.
  Altas velocidades de transmisión de datos permitiendo la
  integración de servicios de video de alta calidad
 • Introduïda l'arquitectura Alpha

  Introduïda l'arquitectura Alpha
  És introduïda l'arquitectura Alpha dissenyada per DEC i sota el nom AXP, com a substitució a la sèrie VAX que comunament utilitzava el sistema operatiu VMS i que després originaria l'openVMS. Compte amb una sèrie d'instruccions RISC de 64 bits especialment orientades al càlcul de punt flotant. No es va fer fet gaire popular però si fou reconeguda la seva tecnologia en l'entorn corporatiu.
 • TRET DE LA MECANICA

  TRET DE LA MECANICA
  Un grup d'investigadors va descobrir que un tret de la mecànica quàntica, anomenat entrellaçament, podia utilitzar-se per a superar les limitacions de la teoria del quàntum i aplicar-se a la construcció de computadores quàntiques i a la teleportació.
 • WINDOWS 95

  WINDOWS 95
  Llançament de Windows 95. Des de llavors Microsoft ha tret al mercat diverses versions tals com Windows 98, 2000 (Server i Professional), NT Workstation, NT SMB (Small Business Server), ME, XP (Professional i Home Edition), Vista, Windows 7…
 • Ordinador quantic

  Ordinador quantic
  És presentat el prototip d'ordinador quàntic construït per l'equip d'investigadors d'IBM que constava de 5 àtoms, es programava mitjançant polsos de radiofreqüència i el seu estat podia ser llegit mitjançant instruments de ressonància magnètica, similars als emprats en hospitals i laboratoris de química.