Info

HISTÒRIA DE L' INFORMÀTICA

 • Primer computador personal

  Primer computador personal
  Al gener la revista Popular Electronics fa el llançament de l'Altair 8800. Tenia una CPU Intel de 8 bits i 256 bytes de memòria RAM. Costava 400 dòlars, i el monitor i el teclat calia comprar-los separadament. Es funda Microsoft en fer un interpretador BASIC per a aquesta màquina.
 • El primer full de càlcul

   El primer full de càlcul
  Donen Bricklin crea el primer full de càlcul, més tard anomenat VisiCalc, el qual va donar origen a Lotus 1-2-3 (el 1982), Quattro Pro, i Excel.
 • IBM va començar a buscar un sistema operatiu

   IBM va començar a buscar un sistema operatiu
  A l'octubre, la IBM va començar a buscar un sistema operatiu per a la seva nova computadora personal que anava a llançar al mercat, cosa de la qual es van assabentar Bill Gates i el seu amic Paul Allen, autors del llenguatge de programació Microsoft BASIC, basat en el ja existent llenguatge BASIC. Ells van comprar els drets de QDOS, un sistema operatiu desenvolupat per Tim Paterson i basat en CP/M, un sistema escrit per Gary Kildall, i el van negociar amb IBM com Microsoft DOS.
 • IBM presenta el seu primer ordinador personal

   IBM presenta el seu primer ordinador personal
  El 12 d'agost, IBM presenta el seu primer ordinador personal, l'IBM PC. amb el sistema operatiu PC-DOS i processador Intel 8088. IBM i Microsoft són coautors del sistema operatiu PC-DOS/MS-DOS, ja que IBM va ajudar Microsoft a polir els molts errors que el MS DOS tenia originalment.
 • IBM presentà l'IBM XT

  IBM presentà l'IBM XT
  IBM presentà l'IBM XT amb un processador 8088 de 4,77 MHz de velocitat i un disc dur de 10 MB. Microsoft ofereix la versió 1.0 del processador de text Microsoft Word per a DOS i ARPANET i se separà de la xarxa militar que la va originar, de manera que ja sense fins militars es pot considerar aquesta data com el naixement d'Internet.
 • IBM va presentar l'IBM AT

  IBM va presentar l'IBM AT
  IBM va presentar l'IBM AT, un sistema amb processador Intel 286, bus d'expansió de 16 bits i 6 MHz de velocitat. Tenia 512 KB de memòria RAM, un disc dur de 20 Mb i un monitor monocromàtic. En aquell moment el seu preu era de 5.795 dòlars.
  Apple Computers presentà el seu Macintosh 128 K amb el sistema operatiu Mac OS, el qual va introduir un Interfície gràfica d'usuari ideada per Xerox.
 • Microsoft presenta el sistema operatiu Windows

  Microsoft presenta el sistema operatiu Windows
  Microsoft presenta el sistema operatiu Windows, demostrant que els ordinadors compatibles amb IBM podien utilitzar també un entorn gràfic, igual que el que ja utilitzaven els ordinadors Mac d'Apple Computer.
 • Compaq treu al mercat el primer ordinador

  Compaq treu al mercat el primer ordinador
  Compaq treu al mercat el primer ordinador basat en el processador Intel 80386, avançant-se a IBM.
 • És introduïda l'arquitectura Alpha

  És introduïda l'arquitectura Alpha
  És introduïda l'arquitectura Alpha dissenyada per DEC i sota el nom AXP, com a substitució a la sèrie VAX que comunament utilitzava el sistema operatiu VMS i que després originaria l'openVMS. Compte amb una sèrie d'instruccions RISC de 64 bits especialment orientades al càlcul de punt flotant.
 • La construcció de computadores quàntiques i a la teleportació

  La construcció de computadores quàntiques i a la teleportació
  Un grup d'investigadors va descobrir que un tret de la mecànica quàntica, anomenat entrellaçament, podia utilitzar-se per a superar les limitacions de la teoria del quàntum i aplicar-se a la construcció de computadores quàntiques i a la teleportació.
 • Llançament de Windows 95

  Llançament de Windows 95
  Llançament de Windows 95. Des de llavors Microsoft ha tret al mercat diverses versions tals com Windows 98, 2000 (Server i Professional), NT Workstation, NT SMB (Small Business Server), ME, XP (Professional i Home Edition), Vista, Windows 7…
 • El prototip d'ordinador quàntic

  El prototip d'ordinador quàntic
  És presentat el prototip d'ordinador quàntic construït per l'equip d'investigadors d'IBM que constava de 5 àtoms, es programava mitjançant polsos de radiofreqüència i el seu estat podia ser llegit mitjançant instruments de ressonància magnètica, similars als emprats en hospitals i laboratoris de química.